NB DGTSinds april 2022 bestaat NB DGT, het Nederlands Behandelcentrum Dialectische Gedragstherapie. Binnen NB DGT werken we met een volledig Dialectische Gedragstherapie (DGT) programma voor mensen die zo ontregeld zijn geraakt dat zij suïcidaal zijn geworden en of zelfbeschadigend en destructief gedrag.

We werken samen met de crisisdiensten, maar NB DGT gaat ervan uit dat ieder mens de bekwaamheid heeft om hulp te vragen. Cliënten kunnen zichzelf bij via de website aanmelden: www.nb-dgt.nl

Gelijkwaardigheid

DGT is gebaseerd op de gedachte dat therapeut en cliënt gelijkwaardig zijn en dat de behandeling dus alleen maar effectief kan zijn als beide samenwerken. Voor een geslaagde behandeling is een helder zicht hebben op de problemen van de cliënt noodzakelijk. Dat kan alleen door de client gegeven worden.  De therapeut moet de kennis en vaardigheden hebben om de cliënt oplossingen aan te reiken die nog niet gezien werden.

DGT ziet ex-cliënten die hulp willen bieden als een waardevolle aanvulling binnen het behandelteam.

Intensieve training

Voorwaarde binnen NB DGT is dat zowel de trainers als therapeuten de 10-daagse Intensieve training hebben gevolgd zodat de theorie en technieken bekend zijn. Dit zorgt ervoor dat samen met de deelname aan het consultatieteam de trainers en therapeuten zich staande kunnen houden bij de impact die de problematiek op hen heeft.

Deelname aan DGT-programma

NB DGT is pas volledig als er ervaringsdeskundigen deelnemen aan ons DGT-programma. We hopen dat je met ons contact opneemt.

Contact

Neem voor meer informatie over het DGT-programma contact op met NB-DGT via één van onderstaande mailadressen.

j.nielsen@nb-dgt.nl 

w.vandenbosch@nb-dgt.nl