Hoe denkt u dat instanties het beste kunnen communiceren met inwoners?

Beste ervaringsdeskundige,

Hoe denkt u dat een instantie als de politie, het wijkzorgteam of de gemeente het best kan communiceren met inwoners? Moet dit via brief, mail of toch via fysieke afspraken? En dan het liefst iedere week, of zo min mogelijk? Met deze vragen houden wij ons dit halfjaar bezig voor onze minor. We willen graag uw mening horen over deze kwesties, zodat wij dit mee kunnen nemen in onze oplossingen. Op deze manier hopen wij de situatie voor inwoners overzichtelijker en toegankelijker te maken.

Hieronder leest u meer over onze minor, het project wat we mogen uitvoeren en tot slot de link naar de enquête.

Onze minor

Wij zijn drie studenten van verschillende opleidingen; pedagogiek, bedrijfskunde en communicatie. Op dit moment volgen wij een minor aan Fontys Hogeschool. Deze minor, getiteld “Beleid, Belangen, Beïnvloeden” geeft ons de kans om meer te leren over maatschappelijke uitdagingen. We krijgen inzicht in de verschillende belanghebbenden en leren om oplossingen voor maatschappelijke kwesties te bedenken.

Het project

Voor een Nederlandse gemeente voeren wij ons project uit. De gemeente onderzoekt manieren om beter te communiceren met inwoners met complexe casuïstiek. Hierbij spreken wij met verschillende belanghebbenden. Denk aan de woningbouwvereniging, politie, wijkzorg, schuldhulpverlening en de gemeente. Maar de belangrijkste belanghebbende is toch echt: de inwoner.

Omdat wij als studenten de inwoners met complexe casuïstiek niet mogen benaderen vanwege privacywetgeving sturen wij u deze vragenlijst toe. De enquête is kort, slechts vier vragen. Er is voldoende ruimte om eigen inzichten mee te geven.

Invullen van de enquête kan tot 14 december.

Met uw bijdrage zijn wij beter in staat om een oplossing te bedenken waar inwoners echt baat bij hebben. Bij voorbaat dank voor uw tijd!

Met vriendelijke groet,
Niels, Nikie en Luc

Voor meer informatie

Bij vragen, opmerkingen of voor extra toelichting op uw antwoorden kunt u mailen naar: l.goos2@student.avans.nl.