Overige opleidingen

/Overige opleidingen

Opleidingen

Ervaringsdeskundige professionals leren het vak in de praktijk en door allerlei verschillende leerroutes te volgen. Formele leerroutes en informele leerroutes.

Hieronder volgt een opsomming van de bij de VvEd bekende leerroutes, er zijn kwalificerende en door het ministerie van onderwijs erkende leerroutes, er zijn ook niet-kwalificerende maar wel door de praktijk erkende leerroutes voor ervaringsdeskundigen, zowel betaald en onbetaald werkend.

De erkende beroepsopleidingen geven een diploma uit waarop ervaringsdeskundigheid vermeld staat. De niet-erkende opleidingen geven een certificaat uit, dit certificaat heeft een geldigheid in de beroepspraktijken die de betreffende leerroute erkennen.

Het opleidingsveld voor ervaringsdeskundigheid is sterk in ontwikkeling en deze lijst is in alle voorlopigheid samengesteld daarom mogelijk niet uitputtend (januari 2020). Graag ontvangen we updates.

Overige opleidingen

Alternatieve scholingstrajecten In Nederland:

 

LEV
Leergang ervaringsdeskundigheid veerkracht. GITP PAO, dit is een post hbo-opleiding.

TOED
Traject Ontwikkeling ErvaringsDeskundigheid in Amsterdam.

MOVE
Opleiding verdieping ervaringsdeskundigheid, door Markieza, leerroute waarin theorie en praktijk gecombineerd wordt voor verdieping op je ervaringsdeskundigheid in Eindhoven.

ERVARINGSDESKUNDIGE IN DE BASIS GGZ EN HET SOCIAAL DOMEIN

Opleiding voor ervaringsdeskundigen met enige jaren werkervaring door Markieza

RCOdehoofdzaak

LED = leerweg ervaringsdeskundigheid ( Verdieping en verbreding naar (o)ggz en maatschappelijk domein)

GOED
Groninger Opleiding ErvaringsDeskundigheid,
opgezet door Hanzehogeschool en Zorgbelang Groningen

GEO

GGz Ervaringsagoog Opleiding, opgezet door IGPB, ism Anoiksis, Hogeschool van Amsterdam en Arkin

Niveau 5:

MBO opleidingen 

  • SBE-opleiding Roc Midden Nederland (Mbo-opleiding Sociaal begeleider met ervaringsdeskundigheid)
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid, niveau 4 Eindhoven (Summa College)is samenwerking met markieza.org
  • Begeleider maatschappelijke zorg met ervaringsdeskundigheid, niveau 4
    Rotterdam, Utrecht (Zadkine)

 

HBO opleidingen:

Associate Degree: Ervaringsdeskundige in de Zorg
Niveau 5 Academie voor Sociale studies Hanzehogeschool Groningen

AD Ervaringsdeskundige in de zorg

Fontys Hogeschool in Eindhoven. Niveau 5

Leerlijn Ervaringsdeskundigheid SPH niveau 6

Locatie: Hogeschool Windesheim Zwolle

 

Opleiding Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn
Locatie: Hogeschool van Amsterdam. Niveau 5

 

AD Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn
Associate degree Ervaringsdeskundigheid Oost-Nederland. Deze cursus wordt binnen Saxion gegeven en werkt competentiegericht. Ze leidt mensen op tot ervaringswerker.

HBO Bachelor SPH met ervaringsdeskundigheid, niveau 6

LOI klassikaal 

Locaties: o.a. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Eindhoven en Maastricht

HBO Drechtsteden tweejarige opleiding tot ervaringsdeskundige 

Nog geen formele niveau aanduiding:
    • Ixta Noa, locaties te Zutphen, Nijmegen, Enschede, Leeuwarden en Groningen. Duur van de opleiding is 1-2 jaar, modulair vorm te geven door de student zelf.

https://www.ixtanoa.nl/vrijwilligers/ixta-opleidingen/

    • Howie the Harp™ heeft  vestigingen in Rotterdamn ( Pameijer), Brabant ( Ribwbrabant ) en in Amsterdam (HVO Querido). Duur: één jaar.

http://www.howietheharp.nl/

Autodidacten:
  • Zelfstandig functionerende kenniskringen, zelfstandige leerders en autodidacten in het veld die al dan niet al in het bezit zijn van een kwalificerende opleiding.

Leerplan

Op voorschrijven van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz (NKO) heeft de NZa als randvoorwaarde gesteld voor het op termijn volwaardig opnemen van de ervaringsdeskundige in de beroepentabel, dat de opleiding geüniformeerd moet worden en gedifferentieerd in opleidingsniveau (mbo-hbo) op basis van het beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid. Met het beschikbaar komen van het leerplan en de bijlagen die voorzien in een aansluiting bij de onder en bovenliggende opleidingsniveaus, is aan deze voorwaarde voldaan. De voortschrijdende uniformering en harmonisatie van de opleidingen bevordert sterk de professionalisering. Met een eigen beroepscompetentieprofiel, een leerplan en een beroepsvereniging (de VvEd) ontgroeit ervaringsdeskundigheid de kinderschoenen