Intervisie methoden

//Intervisie methoden

Methode: Basismodel voor het intervisiegesprek

Wanneer te gebruiken/doel: Basismodel voor een eenvoudige intervisie

Werkwijze: In 6 eenvoudige stappen een intervisiebijeenkomst doorlopen

Bron: Jeroen Hendriksen http://jeroenhendriksen.nl/

Methode: Socratische dialoog in 4 stappen

Wanneer te gebruiken/doel: Centraal bij deze methode staat een praktijkvraagstuk uit het verleden waarbij de verteller (probleem inbrenger) actief bij betrokken is geweest en dat hij/zij als een probleemsituatie heeft ervaren.

Werkwijze: In 4 stappen komen tot een (vernieuwd) inzicht over het praktijkvoorbeeld uit het verleden

Methode: Vijf stappen methode (maximaal 60 minuten)

Wanneer te gebruiken/doel: Deze methode kan goed gebruikt worden om te leren rondom inhoud, persoon en eigen competenties.

Werkwijze: Er wordt in 5 stappen ingegaan op inhoud, persoon en competenties

Bron: http://www.gezondenveiligwerkt.nl/download/230/Stappenplan%20Intervisiesessie_Voorbeeld%20Werkplaats%20Cultuur%20en%20Gedrag.pdf

Methode: De Tien Stappen methode: (maximaal 90 minuten)

Wanneer te gebruiken/doel: Deze methode biedt een stevige structuur waardoor de werkwijze goed bruikbaar is voor beginnende groepen

Werkwijze: Probleem inbrenger en deelnemers zwijgen om beurten waardoor er rust en ruimte ontstaat om alles wat er gezegd wordt door te laten dringen zonder dat dit direct tot weerstand leidt en tot uitgebreide uitleg verleidt.  Alle deelnemers krijgen optimaal gelegenheid goed te luisteren, de kern van het probleem te benoemen en alternatieven te wegen.

Bron: http://s01.qind.nl/userfiles/271/File/Intervisie%2010%20stappenmethode%20mei%202011.pdf

Methode: Balint methode: (60 minuten)

Wanneer gebruikt/doel: Deze methode is bedoeld om in een leergroep individuele onopgeloste praktijkvraagstukken te bespreken.

Werkwijze: De intervisie is verdeeld in 6 stappen; de inbrenger vertelt het eigen praktijkvraagstuk, Informatieronde, Schrijven van een advies door de individuele groepsleden, geven van advies, afsluiting en nabespreking.

Bron: https://petersnijders.files.wordpress.com/2016/08/2016_de-balint-methode-in-9-stappen.pdf

Methode: Brainstorm technieken:

Wanneer te gebruiken/doel: Brainstormen wordt toegepast bij het inventariseren van problemen, het nagaan van de oorzaken van een gekozen probleem, bij het verzinnen van oplossingen en het inventariseren van de benodigde acties.

Werkwijze: Brainstormen wordt op verschillende manieren toegepast; Klassieke brainstorm, Nominale brainstorm, Anonieme brainstorm, Kaartjes methode, Pro-Contra brainstormmethode, Imaginaire brainstorm, Integratieve brainstorm en Writing pool brainstorm.

Bron: http://www.de-innovator.nl/tools/brainstormtechnieken/

Methode: Leren van successen

Wanneer te gebruiken/doel: Leren van successen en het opsporen van succespatronen. Deze methode is vooral geschikt voor groepen die nieuwe wegen willen inslaan en nieuwe oplossingen zoeken

Werkwijze: Na het inbrengen van het vraagstuk wordt uitgebreid over het succes van deze ervaring gesproken, welke factoren hebben bijgedragen aan het succes. Belangrijk is dat alleen de successen besproken worden

Bron: https://www.re-sourcetenc.nl/images/intervisie_model_Delen_en_leren_van_successen.pdf

Methode: De roddelmethode:

Wanneer te gebruiken/doel: De inbrenger wordt geholpen om zijn eigen bijdrage in de problematiek scherp(er) te krijgen

Werkwijze: Bij deze methode gaat de inbrenger van een probleem buiten de kring zitten nadat er probleemverkenning heeft plaatsgevonden. De groepsleden roddelen met elkaar over de vraag van de inbrenger, over mogelijke achtergronden en oorzaken en oplossingen. De groepsleden komen met een gezamenlijk advies. Hierna komt de inbrenger weer tussen de anderen zitten en vertelt zijn/haar ervaringen als waarnemer van de roddelfase.

Bron: https://www.petatwijnstra-coaching.nl/pdf/intervisiemodellen/De%20roddelmethode.pdf

Methode: Oefening persoonlijke talenten: (Lingsma en Scholten, 2001)

Wanneer te gebruiken/doel: Deze oefening wordt in drietallen gedaan om persoonlijke talenten boven tafel te krijgen.

Werkwijze: Er worden per persoon 10 voorbeelden genoemd uit je privé leven en werk waar je beretrots op bent of wat anderen heel goed van je vinden. De voorbeelden worden vervolgens uitgediept in 15 minuten, hierna volgt een plenaire terugkoppeling van de reacties. In dezelfde drietallen worden vervolgens deze talenten besproken. Daarna volgt het maken van ontwikkelplannen en wordt er een presentatie gegeven.

Bron:  https://husite.nl/Studentbegeleiding-Studiekeuze/wp-content/uploads/sites/182/2017/08/Oefening-Persoonlijke-Eigenschappen-Vaardigheden-en-Talenten-HU.doc

Methode: Reflectie met getekende metaforen: (Oefening Kenniskring Reflectie van HvA)

Wanneer te gebruiken/doel:  het binnen een groep bespreekbaar maken van een problematische werkervaring door middel van tekeningen

Werkwijze: het vergelijken van verschillende benaderingen van beroepsvraagstukken en het samen leren reflecteren op het oplossen van die vraagstukken, de ervaring leert dat allochtone/anderstalige deelnemers goed met een oefening met getekende metaforen uit de voeten kunnen.

Bron: https://karimbenammar.com/nl/reflectietools/84-metafoorreflectie

Methode: De dominante ideeën methode:

Wanneer te gebruiken/doel: groepsleden proberen te achterhalen welke dominante ideeën (opvattingen, idealen, normen, waarden etc.) in de beeldvorming van de inbrenger een rol spelen.

Werkwijze: Met behulp van vragen en intensief luisteren proberen groepsleden te achterhalen welke dominante ideeën (opvattingen, idealen, normen, waarden etc.) in de beeldvorming van de inbrenger een rol spelen.

Bron: https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/467153/De%20dominante-ideeen%20mehthode.docx