Portfolio

//Het platform voor leden ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

Het platform voor leden ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

2019:

Doel project

Dit project behelst een digitaal platform, dat de mogelijkheid biedt om:

• ervaringsdeskundigen en intervisiegroepen in een regio te verbinden;

• de vorming van regionale intervisiegroepen duurzaam te bevorderen;

• regionale intervisiegroepen te versterken door het aanreiken van kennis en handvatten ten aanzien van de inrichting en werkwijze in de groepen;

• regionale intervisiegroepen te faciliteren door mogelijkheden om bevindingen tussen intervisiegroepen uit te wisselen.

Voor meer informatie: https://www.vved.org/project-een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/

Projecteigenaar
VvEd

 

2020:

De VvEd heeft de portal voor leden succesvol opgezet. ZonMw geeft een positieve beoordeling, op grond van onze eindrapportage, verantwoording en website:

Datum 4-5-2020
Dossiernummer 638019039
Correspondentienummer 2020/13624/ZONMW
Geachte VvEd,

Graag geef ik mijn goedkeuring aan het eindverslag van uw project Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen.

ZonMw heeft het verslag met interesse gelezen en is van oordeel dat u een goede invulling heeft gegeven aan het ontwerpen van een digitaal platform voor ervaringsdeskundigen.

Het is goed om te lezen dat het digitale platform operationeel is, verschillende functies heeft en gekoppeld is aan de website van de VvEd. Zo toont het platform in welke regio’s intervisiegroepen actief zijn en waar behoefte is om bij een groep aan te sluiten. Ook biedt het platform de mogelijkheid om intervisiegroepen te starten en worden de groepen gefaciliteerd en ondersteund. Als laatste is een digitale kennisbank ontwikkeld voor het verspreiden en delen van kennis en handvatten.

Momenteel functioneren in verschillende regio’s intervisiegroepen die gebruik maken van het digitale platform. De groepen werken aan zowel de eigen professionalisering als aan de beroepsopvattingen over het handelen in de beroepspraktijk.

ZonMw is verheugd om te lezen dat de communicatie over het platform en het bijhouden van de data gecontinueerd zal worden. Hopelijk kan er ook verder gebouwd worden aan de uitbreidingsmogelijkheden van het platform.

Met vriendelijke groet,

ZonMW

Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’

2021:

Een inkijkje bij de  Intervisiegroep VvEd Zuid-Holland

Mijn naam is Jakob Janssens, ik woon in Rotterdam en ik heb onlangs Ervaringsdeskundigheid MBO4 afgerond. Om te professionaliseren en contact te hebben met andere ervaringsdeskundigen neem ik sinds medio 2020 deel aan de Intervisiegroep van de VvEd in Rotterdam, die is opgericht door Nicoline Telgenkamp. Momenteel bestaat de groep uit zes deelnemers. Per bijeenkomst bespreken we twee of meer ingebrachte thema’s. We maken per thema een keuze uit de intervisiemethodes. Het is een fijn groepje en het goede nieuws is…  Er is nog ruimte voor één of twee extra leden.

Graag wil ik stilstaan bij de bijeenkomst waarbij ik mijn inbreng heb geleverd. Nicoline, Emmie en ik waren bij elkaar gekomen in een kantoorruimte bij Pameijer in Rotterdam en Nancy deed mee via beeldbellen.

Ik was me aan het voorbereiden op een bijeenkomst voor een nieuw project en mijn vraag was: “Ik wil graag aan het project deelnemen, waar moet ik op letten?” We hebben de Brainstormmethode gebruikt, waarbij het de bedoeling is zonder al te lang na te denken allerlei suggesties doen. We schreven deze al brainstormend op een flap, die ingedeeld was in drie kolommen: ik, de gemeente, de inhoud.

Ik wil graag iets vertellen over de inhoud van het project en wat het mij heeft opgeleverd om dit te bespreken tijdens de intervisie.

Ik heb belangstelling een project voor buddy’s voor mensen die seksueel misbruik/geweld hebben meegemaakt. Het project wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam. Ik zal een aantal woorden uit de drie kolommen noemen, die mij raakten.

In de kolom ‘voor mezelf’: zelfzorg, goed op jezelf letten, grenzen bewaken, humor en kwartier maken. Het is goed om goed voor jezelf te zorgen en je grenzen te bewaken. De dingen die ik zou kunnen tegenkomen zijn vaak heftig. Daarom heb je ook humor nodig. En ik wil graag kwartiermaken.

In de kolom ‘Rotterdam’: procesbegeleiding, communicatie, privacy, vertrouwen geven, steun bieden. Het hielp me om mijn gedachten over de rol van de gemeente beter te ordenen en om te weten wat ik van de gemeente verwacht.

In de kolom ‘inhoud’: herkenning, ervaringen delen, vertrouwen opbouwen en een aantal praktische dingen zoals wandelen, muziek, kunst. En de term “perspectief wisselen” sprak mij aan. Als ik het perspectief van de ander wil zien zal ik goed moeten luisteren en de persoon zelf vragen wat hij of zij wil en welke vorm van contact hij of zij wil.

 

Kort na de intervisie heb ik een voorlichting bijgewoond met de initiatiefneemster van het project met de naam LofLy en daarbij heb ik de flap erbij gehouden. Zo kon ik zien wat al had besproken was en waar ik vragen over wilde stellen.

Hierop terugkijkend zie ik dat ik goed was voorbereid. De intervisie heeft mij geholpen zicht te krijgen op wat ik wil, verwacht en kan inbrengen in het project.

 

Ben je enthousiast geworden en wil je deelnemen aan onze intervisiegroep, neem dan contact op met Nicoline Telgenkamp (06-53254072 – nicoline.telgenkamp@pameijer.nl)

 

Category:
Date: