Portfolio

//Binnenkort: het platform ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

Binnenkort: het platform ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

Doel project
In dit project wordt een digitaal platform ontwikkeld, dat de mogelijkheid biedt om:

• ervaringsdeskundigen en intervisiegroepen in een regio te verbinden;

• de vorming van regionale intervisiegroepen duurzaam te bevorderen;

• regionale intervisiegroepen te versterken door het aanreiken van kennis en handvatten ten aanzien van de inrichting en werkwijze in de groepen;

• regionale intervisiegroepen te faciliteren door mogelijkheden om bevindingen tussen intervisiegroepen uit te wisselen.

Voor meer informatie: https://www.vved.org/project-een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/

Projecteigenaar
VvEd

Category:
Date: