Portfolio

//Het platform voor leden ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

Het platform voor leden ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

Doel project
Dit project behelst een digitaal platform, dat de mogelijkheid biedt om:

• ervaringsdeskundigen en intervisiegroepen in een regio te verbinden;

• de vorming van regionale intervisiegroepen duurzaam te bevorderen;

• regionale intervisiegroepen te versterken door het aanreiken van kennis en handvatten ten aanzien van de inrichting en werkwijze in de groepen;

• regionale intervisiegroepen te faciliteren door mogelijkheden om bevindingen tussen intervisiegroepen uit te wisselen.

Voor meer informatie: https://www.vved.org/project-een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/

Projecteigenaar
VvEd

Category:
Date: