Portfolio

//Het platform voor leden ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

Het platform voor leden ‘Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!’

2019:

Doel project

Dit project behelst een digitaal platform, dat de mogelijkheid biedt om:

• ervaringsdeskundigen en intervisiegroepen in een regio te verbinden;

• de vorming van regionale intervisiegroepen duurzaam te bevorderen;

• regionale intervisiegroepen te versterken door het aanreiken van kennis en handvatten ten aanzien van de inrichting en werkwijze in de groepen;

• regionale intervisiegroepen te faciliteren door mogelijkheden om bevindingen tussen intervisiegroepen uit te wisselen.

Voor meer informatie: https://www.vved.org/project-een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/

Projecteigenaar
VvEd

 

2020:

De VvEd heeft de portal voor leden succesvol opgezet. ZonMw geeft een positieve beoordeling, op grond van onze eindrapportage, verantwoording en website:

Datum 4-5-2020
Dossiernummer 638019039
Correspondentienummer 2020/13624/ZONMW
Geachte VvEd,

Graag geef ik mijn goedkeuring aan het eindverslag van uw project Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen.

ZonMw heeft het verslag met interesse gelezen en is van oordeel dat u een goede invulling heeft gegeven aan het ontwerpen van een digitaal platform voor ervaringsdeskundigen.

Het is goed om te lezen dat het digitale platform operationeel is, verschillende functies heeft en gekoppeld is aan de website van de VvEd. Zo toont het platform in welke regio’s intervisiegroepen actief zijn en waar behoefte is om bij een groep aan te sluiten. Ook biedt het platform de mogelijkheid om intervisiegroepen te starten en worden de groepen gefaciliteerd en ondersteund. Als laatste is een digitale kennisbank ontwikkeld voor het verspreiden en delen van kennis en handvatten.

Momenteel functioneren in verschillende regio’s intervisiegroepen die gebruik maken van het digitale platform. De groepen werken aan zowel de eigen professionalisering als aan de beroepsopvattingen over het handelen in de beroepspraktijk.

ZonMw is verheugd om te lezen dat de communicatie over het platform en het bijhouden van de data gecontinueerd zal worden. Hopelijk kan er ook verder gebouwd worden aan de uitbreidingsmogelijkheden van het platform.

Met vriendelijke groet,

ZonMW

Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’

Category:
Date: