Portfolio

//Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!

Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!

Doel project
Dit project behelst de ontwikkeling van een digitaal platform, dat de mogelijkheid biedt om:

• ervaringsdeskundigen en intervisiegroepen in een regio te verbinden;

• de vorming van regionale intervisiegroepen duurzaam te bevorderen;

• regionale intervisiegroepen te versterken door het aanreiken van kennis en handvatten ten aanzien van de inrichting en werkwijze in de groepen;

• regionale intervisiegroepen te faciliteren door mogelijkheden om bevindingen tussen intervisiegroepen uit te wisselen.

 

Projecteigenaar
VvEd

Category:
Date: