Portfolio

//Project Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen

Project Ontwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen

Hier alle informatie over het KvE project op een rijtje!

Juli 2018

Aanleiding: het bestuurlijk akkoord GGZ

 

Oktober 2019

De opdracht vanuit VWS, zoals verwoord in de brief van Staatssecretaris Paul Blokhuis

 

December 2019

Subsidie oproep vanuit ZonMw

 

 

Maart 2020

ZonMw kent de subsidie toe en publiceert de publiekssamenvatting van het project.

 

April 2020

Persbericht over de start van het project

 

April 2020

 

Het project ‘ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ wordt gemakshalve afgekort met KvE. Daar hoort een betekenisvol logo bij!

 

Mei 2020

Interview met projectleider Marjo Boer in De Psychiater

Juni 2020

J

Inrichting projectorganisatie: de stuurgroep

 

Juni 2020

J

De 1e werkgroepen van deelproject 3 ‘stroomlijnen opleidingen’ en deelproject ‘professioneel statuut/beroepsregister’ aan de slag.

 

Juli 2020

Alie Weerman (a.i. Voorzitter VvEd) presenteert het KvE project tijdens de Perspectiefsessie van Mind platform. En formuleert als belangrijke uitdaging en VvEd ambitie bij het project: “het behouden van vrije ruimte én eigenheid.”

 

Juli 2020

Interview met projectleider Marjo Boer in Tzitzo

 

Augustus 2020

Live stream Out of the box tv met Marjo Boer en Beverley Rose

 

Augustus 2020

Interview met Alie Weerman en Beverley Rose in GGZ Totaal ‘Dit is onze kans om ons te laten zien als ervaringsdeskundigen’

Focusgroep cliënten- en naastenperspectief bijeen om de eigen ervaringen in de begeleiding/herstelactiviteiten met de inzet van ervaringsdeskundigheid en de gesignaleerde knelpunten daarbij te inventariseren.

 

September 2020

Focusgroep met ervaringsdeskundigen en andere professionals. Doel: knelpunten uit de praktijk bespreken en prioriteren. Resultaat: input uitgangsvragen voor de kwaliteitsstandaard project.

14 september, 1e werkgroep Kwaliteitsstandaard bijeen met Elsbeth de Ruijter als voorzitter.

18 september, bespreking voortgangsverslag tijdens Cie vergadering van en bij ZonMw.

 

23 september, op uitnodiging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hun adviseurs bij Kenniscentrum GGZ bijgepraat over de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen (KvE)

 

25 september, slotsymposium ter afronding van het project ‘verkenning inzet ervaringsdeskundigen’. Het KvE project ligt in het verlengde van dit onderzoek. Aldus verwoord in Mediator, het on line magazine van ZonMw.

 

 

7 oktober, 2e bijeenkomst KvE stuurgroep/adviesraad

“Blijf ook buiten de gebaande paden als je met iets van een normering bezig bent”

 

11 oktober, artikel over ervaringsdeskundigheid en het KvE project

 In de ggz werken naast psychologen en psychiaters ruim 2000 ervaringsdeskundigen, volgens een ‘voorzichtige schatting’ van beroepsvereniging VvEd. Ook de opleidingen worden populairder. Want alleen de ervaring hebben, is niet genoeg. “Je kunt niet iets meegemaakt hebben en denken dat je meteen aan het werk kan”, zegt Marjo Boer van de VvEd.

De vereniging kreeg dit voorjaar met onder meer het Trimbos Instituut een half miljoen euro overheidssubsidie. Daarmee worden een register en een beroepsstandaard ontwikkeld met aandacht voor zaken als integriteit en belangenafweging. Ook worden de verschillende opleidingen op elkaar afgestemd. “Nederland is het eerste land waar ervaringsdeskundigheid in de ggz wordt geprofessionaliseerd”, zegt Boer.”

 

 

12 oktober, 2e bijeenkomst werkgroep ‘professioneel statuut/beroepsregister’

#Ervaringsdeskundigen ontwikkelen samen hun eigen praktijk met de nodige inhoudelijke kennis, contextkennis en zelfkennis. Nuttige begrippen van #ManonRuijters voor de brainstorm over een #beroepsregister, als onderdeel van het project #KvE.

 

 

 

 

Category:
Date:
Tags: