Portfolio

///USER RESEARCH CENTRE (URC): Onderzoeksnetwerk Ervaringsdeskundigen

USER RESEARCH CENTRE (URC): Onderzoeksnetwerk Ervaringsdeskundigen

Het User Research Centre (URC) een onderzoeksnetwerk van en voor cliënten van zorgvoorzieningen en ondersteuningsaanbod (ggz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, welzijn, gehandicaptenzorg et cetera).

Het URC onderzoekt aanbod en diensten in zorg en welzijn vanuit het perspectief van mensen die daarvan gebruik maken. Het onderzoeksnetwerk stimuleert verschillende vormen van samenwerking in (1) de formulering van (vanuit vragersperspectief) relevante onderzoeksvragen; (2) de ontwikkeling en uitvoering van onderzoeks- en implementatieprojecten; (3) publiceren en op andere manieren toegankelijk maken van de verworven kennis.

Contactpersoon:

Beverley Rose, via: b.rose@vved.org

 

Stand van zaken

De kracht van het URC komt voort uit de bundeling van kennis en ervaring via een consortium, een samenwerkingsverband met de volgende partijen:

 

Category:
Date: