Privacybeleid

/Privacybeleid

Privacy Policy

Als contactpersoon op het gebied van privacy- en databeschermingwetgeving is aangesteld Hybridd BV. Die is bereikbaar via info@hybridd.nl. Dringende zaken via: 076-8508972

Het bestuur van de vereniging volgt in deze de adviezen en instellingen zoals hun webmaster hen dat adviseert. Deze handelt volledig ter goeder trouw in het implementeren van de juiste policies.

 

Wie we zijn

Ons website-adres is: https://vved.org. Vereniging van ervaringsdeskundigen bereikt u via: info@vved.org, info@hybridd.nl De vereniging heeft geen eigen fysieke locatie

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen:

Naam adres woonplaats en eventueel contact- en betaalgegevens als u lid bent. Ook uw geboortedatum en ervaringsdeskundigheid zijn voor ons belangrijke gegevens.

Tenminste uw naam en e-mailadres als u ergens reageert.

Al wat u kwijt wil op ons forum, website en kennisbank of e-mail.

Dit doen we ter legitimatie, registratie en onderhoud van ons ledenbestand en onze webactiviteiten.

 

Comments

Wanneer bezoekers reacties op de site achterlaten, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browserversie om spamdetectie te helpen.

 

Gravatar

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/.

Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

 

Media

Als u afbeeldingen naar de website uploadt, moet u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) niet uploaden. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

 

Forum

Uw gegevens plus door u geplaatste content worden in principe voor altijd bewaard. De beheerder bepaalt of bepaalde informatie geheel verwijderd wordt danwel verplaatst naar de kennisbank.

 

Kennisbank

Werkt als Wikipedia. Uw geleverde content wordt voor altijd bewaard evenals uw contactgegevens. U draagt aangeboden content in rechte over aan de vereniging in die zin dat u door publicatie van door uzelf geproduceerde content binnen de kennisbank, de vereniging een niet overdraagbare en eeuwigdurende licentie verstrekt tot gebruik, herpublicatie en overige handelingen die de vereniging noodzakelijk of wenselijk acht met of ten aanzien van voornoemde content ter nut van de vereniging en haar leden.

Voor beide applicaties als mede de website en toekomstige helpdesk geldt dat alle gegevens in een beveiligde database zijn opgeslagen. Over onze beveiliging doen wij verder geen enkele mededeling

 

Contactformulieren en Cookies

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies.

Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat.

Deze cookies werken een jaar.

Als u een account hebt en u inlogt op deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert.

Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar.

Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudigweg de bericht-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Als u gebruik maakt van de site plaatsen wij cookies voor het analyseren van uw bezoek. Anonieme gegevens die niet herleidbaar zijn tot uw persoon, slaan wij op voor bezoekanalyse

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

 

Analytics

Wij werken met Google Analytics en onderschrijven daarmee het Google privacystatement

 

Met wie delen we uw gegevens

Uitsluitend met Google voor analyse. Geen persoonlijk herleidbare info.

Wij loggen uw ip-adres uit veiligheidsoverweging.

Uw lidmaatschapgegevens zitten in een gesloten database.

Elke applicatie van de VVED werkt met beveiligde databases ter opslag van gegevens. Hoe wij die beveiligen vertellen we niet. Da’s zo geheim, dat wij het zelf niet eens weten. Zo geheim.

 

ALS U EEN OPMERKING ACHTERLAAT, WORDEN DE OPMERKING EN DE METAGEGEVENS VOOR ONBEPAALDE TIJD BEWAARD. DIT IS ZODAT WE ALLE VERVOLGOPMERKINGEN AUTOMATISCH KUNNEN HERKENNEN EN GOEDKEUREN IN PLAATS VAN ZE IN EEN MODERATIERIJ TE HOUDEN.

VOOR GEBRUIKERS DIE ZICH REGISTREREN OP ONZE WEBSITE (INDIEN AANWEZIG), SLAAN WE OOK DE PERSOONLIJKE INFORMATIE OP DIE ZIJ IN HUN GEBRUIKERSPROFIEL HEBBEN OPGESLAGEN. ALLE GEBRUIKERS KUNNEN OP ELK MOMENT HUN PERSOONLIJKE INFORMATIE ZIEN, BEWERKEN OF VERWIJDEREN (BEHALVE DAT ZE HUN GEBRUIKERSNAAM NIET KUNNEN WIJZIGEN).

WEBSITE-BEHEERDERS KUNNEN DIE INFORMATIE OOK BEKIJKEN EN BEWERKEN.

WELKE RECHTEN HEBT U OVER UW GEGEVENS? ALS U EEN ACCOUNT OP DEZE SITE HEEFT OF OPMERKINGEN HEBT ACHTERGELATEN, KUNT U EEN GEËXPORTEERD BESTAND AANVRAGEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER U BEWAREN, INCLUSIEF ALLE GEGEVENS DIE U ONS HEBT VERSTREKT.

U KUNT OOK VRAGEN OM ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER U HEBBEN TE WISSEN. DIT OMVAT NIET ALLE GEGEVENS DIE WE VERPLICHT ZIJN TE BEWAREN VOOR ADMINISTRATIEVE, WETTELIJKE OF VEILIGHEIDSDOELEINDEN.

WAAR WE UW GEGEVENS NAARTOE STUREN

BEZOEKERSCOMMENTAREN KUNNEN WORDEN GECONTROLEERD VIA EEN GEAUTOMATISEERDE SPAMDETECTIESERVICE. BEPAALDE ANONIEME GEGEVENS GAAN NAAR GOOGLE SERVERS IN AMERIKA OM ANALYSE VAN BEZOEK/BEZOEKERS MOGELIJK TE MAKEN.

JOUW CONTACT INFORMATIE BEWAREN WE EN ZIET VERDER NIEMAND ALS ALLEEN DE MENSEN DIE BINNEN DE VERENIGING UIT HOOFDE VAN HUN FUNCTIE MET DIE GEGEVENS MOETEN WERKEN. BEVEILIGDE DATABASE IS DE BEWAARPLEK.

EXTRA INFORMATIE: OM ZO MIN MOGELIJK KANS TE MAKEN OP INBRAAK OF HACK DELEN WIJ NIETS MEDE OVER HET BEVEILIGEN VAN ONZE SERVERS, DATABASES EN DERGELIJKE. WE HEBBEN EEN ETHISCH HACKER ALS WEBMASTER. DAT ZOU AFDOENDE MOETEN ZIJN. POGINGEN ONZE SYSTEMEN TE KRAKEN ZULLEN DAAROM ALLEMAAL IN AANGIFTE AAN JUSTITIE WORDEN VOORGELEGD, MET ALLE BIJKOMENDE INFORMATIE DIE WIJ WETEN TE ACHTERHALEN VAN DE VERMEENDE DADER.

HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN: DAAR DOEN WIJ IN HET KADER VAN DE VEILIGHEID GEEN ENKELE MEDEDELING OVER, EN UW LIDMAATSCHAP IMPLICEERT AUTOMATISCH DAT U DAT EEN HEEL GOED IDEE VINDT VAN HET WEBTEAM VAN DE VVED. U HEEFT VERDER OOK NIKS AAN DIE INFORMATIE.

WELKE PROCEDURES VOOR GEGEVENSINBREUK HEBBEN WE INGEVOERD: WIJ HEBBEN EEN CONTACTPERSOON INGESTELD WAAR U VERMEENDE INBREUKEN OF ANDERE PROBLEMEN KUNT MELDEN. EN WAT DIE MET DE MELDINGEN DOET, DAT HOUDEN WE GEHEIM. WEL ZULLEN WIJ IEDER DATALEK MELDEN ZOALS DE WET ONS DAT VOORSCHRIJFT, EN UITERAARD OOK AAN U MEDEDELEN.

VAN WELKE DERDEN WE GEGEVENS ONTVANGEN

WAT GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN / OF PROFILERING MET GEBRUIKERSGEGEVENS DOEN WE

TOELICHTINGSVEREISTEN VOOR DE INDUSTRIE

ANALYTICS VIA GOOGLE ANALYTICS. WIJ ONDERSCHRIJVEN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN GOOGLE.

Voor financiële transacties gebruiken wij Mollie. Ook hen privacy- en cookiebeleid wordt door ons onderschreven.

Voor het forum, de kennisbank en helpdesk gelden de voorwaarden van de desbetreffende leveranciers van de software.