PRIVACYVERKLARING  

Wanneer u op onze website actief bent of contact met ons opneemt deelt u soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Vereniging van Ervaringsdeskundigen, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.  

Vereniging van Ervaringsdeskundigen, gevestigd aan de Gasthuislaan 40 te Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. U kunt vragen of opmerkingen betreffende uw privacy versturen naar info@vved.org. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens 

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Voor het uitvoeren van de overeenkomst is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan fkunt u contact opnemen via de e-mail en dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 1. Om u te kunnen helpen als u vragen heeft. 

Wij helpen graag verder als u ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. U kunt ons bellen,  
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we uw gegevens krijgen via een derden in verband met onze dienstverlening  Om u verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van u op. Op die manier weten we wie u bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.  

Als u vragen voor ons heeft dan slaan we de volgende gegevens van u op: 

 • Naam  
 • E-mailadres 
 • Uw bericht 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.  
 

 1. Om offertes op te stellen en naar u te versturen. 

Voordat we voor u aan de slag gaan sturen we u een offerte voor een lezing. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van u op: 

 • N.A.W. gegevens 
 • Bedrijfsnaam/naam organisatie (optioneel) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.  
 

 1. Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met u te kunnen maken, lezeingen in te plannen en voor te bereiden en u in te schrijven voor ons lidmaatschap. 

Als u bij ons diensten afneemt dan wilt u natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat u heeft gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst: 

 • N.A.W. gegevens 
 • Bedrijsnaam/naam organisatie (optioneel) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonummer 

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.  
 

4.      Om u te kunnen factureren & incasseren. 

De door u afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als een (tijdige) betaling uitblijft, staan wij in ons recht om een incassotraject te starten. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van u op: 

 • N.A.W. gegevens 
 • Bedrijsnaam/naam organisatie (optioneel) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Bankrekeninggegevens (tenaamstelling en IBAN) 

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.  

 

5.      Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening en het versturen van onze nieuwsbrief. 

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we u hiervan graag op de hoogte. Ook sturen wij u een nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om u in ons administratiesysteem op te nemen: 

 • Naam 
 • E-mailadres 

Wettelijke grondslag: toestemming.  

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
Vereniging van Ervaringsdeskundigen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.  

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan onze website te kunnen verbeteren. Last but not least maken wij soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat wij u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven. 

Als ik uw toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag u je dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. Ik verwijs u daarbij ook naar onze cookie verklaring. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

 
Doorgifte aan partners 

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die: 

 • Onze nieuwsbrieven versturen (Mailchimp) 
 • Onze e-mails en webhosting verzorgen (Siteground) 
 • Onze betalingen en incasso’s afhandelen (Woocommerce, WordPress, Mollie) 
 • Onze online activiteiten verzorgen (MsTeams) 
 • Onze deelnemers aan live-evenementen registreren (Woocommerce) 

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. 

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Uw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd. 

Doorgifte aan derden 

In principe delen of verkopen wij uw gegevens niet met personen of organisaties buiten Vereniging van Ervaringsdeskundigen, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht. 

De beveiliging van uw gegevens 

Vereniging van Ervaringsdeskundigen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.  

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Deze overeenkomsten en bijbehorende gegevens worden bewaard voor de duur zolang wij samenwerken met deze partijen. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Uw rechten”. 
 
Persoonsgegevens: 
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 7 jaar na ons laatste contact. 

E-mail: 
E-mail ouder dan 90 dagen wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil. 

Facturen en offertes: 
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem. 

Nieuwsbrief: 
U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen. 
 
Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging van Ervaringsdeskundigen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vved.org 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  

Dit ter bescherming van uw privacy. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij u deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging van Ervaringsdeskundigen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Melden van een datalek 

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen. Wij kunnen dan direct actie ondernemen. 

Aansprakelijkheid 

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Vereniging van Ervaringsdeskundigen verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Vereniging van Ervaringsdeskundigen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 

Wijzigingen in deze verklaring 

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Vereniging van Ervaringsdeskundigen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief waar wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.  

In ieder geval raden wij u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Vereniging van Ervaringsdeskundigen gaat u akkoord met deze wijzigingen. 

Contact 
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail, info@vved.org of per post: 

Vereniging van Ervaringsdeskundigen 
T.a.v.: Secretariaat
Kobehof 5
3067 MC Rotterdam
 
Vereniging van Ervaringsdeskundigen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54599059. 
Versie: juni 2024