Project ‘Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen’

/Nieuws /Project ‘Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen’

Project ‘Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen’

Project ‘Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen’

2019:

Wij kondigen vol trots aan dat de VvEd voor het project “Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen” subsidie heeft ontvangen van ZonMw! https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/

Met de uitvoering van dit project zullen ervaringsdeskundigen makkelijker met elkaar in contact komen door onder andere gebruik te maken van intervisiegroepen in de regio. Door de ontwikkeling van een digitaal platform kunnen zowel ervaringsdeskundigen als intervisoren elkaar vinden. Er wordt momenteel een zogenoemd ‘besloten portal’ voor leden ontwikkeld en ingericht waar ervaringsdeskundigen en intervisoren kunnen inloggen. Via deze portal kunnen leden zien waar en in welke regio er intervisiegroepen actief zijn, kunnen leden zich aanmelden voor een intervisiegroep, met elkaar communiceren en ervaringen uitwisselen. Tevens zijn er op het portal voor de intervisoren intervisiemethoden te vinden. Ook is zichtbaar waar er nog geen intervisiegroepen actief zijn en gelegenheid is om een intervisiegroep te gaan opzetten.