Umah-hai en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) bundelen de komende vijf jaar de krachten met betrekking tot de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Umah-hai hecht veel waarde aan de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Alle medewerkers die bij Umah-hai werkzaam zijn werken vanuit ervaringskennis. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) zet zich landelijk in om de ontwikkeling en professionalisering van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te stimuleren. Dit maakt het zinvol om onze krachten te bundelen en onze kennis met elkaar delen. Dit doen we onder andere doordat medewerkers van Umah-hai tweemaal per jaar kunnen deelnemen aan de maandelijks georganiseerde webinars van de VvEd. Maar ook door vakinhoudelijke kennis met elkaar te delen.

We verheugen ons op de samenwerking!