Samenwerking Sterk Huis en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen

Sterk Huis draagt de inzet en ontwikkeling van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid een warm hart toe. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen vertegenwoordigt de belangen van ervaringsdeskundigen werkzaam binnen zorg en welzijn en houdt zich bezig met de verdere professionalisering van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Samen bundelen wij onze krachten middels een samenwerkingsovereenkomst.

Onze samenwerking wordt onder andere vormgegeven doordat medewerkers met ervaringsdeskundigheid van Sterk Huis tweemaal per jaar deel kunnen nemen aan de webinars die de VvEd maandelijks organiseert voor haar individuele leden. De VvEd zal haar kennis met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid delen met Sterk Huis en zal deelnemen aan de landelijke werkgroep ervaringsdeskundigheid die met de partijen van Valente wordt vormgegeven. We zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking de inzet en verdere professionalisering van ervaringsdeskundigheid samen kunnen versterken!