De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) en Zadkine bundelen de krachten qua ervaring en deskundigheid in samenwerkend leren.

(VvEd) en Stella de Kuijper (Zadkine) tekenden onlangs via een online moment voor een langdurige samenwerkingsovereenkomst, welke 1 juli 2022 van kracht is.

Het beroep ervaringsdeskundige is in opkomst. Als representatieve vereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de Vereniging van Ervaringsdeskundigen stem aan ervaringsdeskundigen binnen de Zorg & Welzijn sector. Hun speerpunt is de erkenning van het beroep van ervaringsdeskundige. Zo werkt de vereniging aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep. Daarnaast biedt de VvEd ook ontmoeting, kennisuitwisseling, intervisie en supervisie en stimuleert wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Exact de redenen waarom het Zadkine Gezondheid, Welzijn & Sport College zich graag aansluit als samenwerkingspartner.

Zo krijgen bijvoorbeeld studenten van de twee MBO Ervaringsdeskundigheid opleidingen bij Zadkine de mogelijkheid om Webinars te volgen en gebruik te maken van de expertise op het gebied van ervaringsdeskundigheid van de VvEd. Een mooi initiatief waarbij VvEd en Zadkine de studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een betekenisvolle toekomst.

Samenwerking Zadkine en VvEd