Uitnodiging!
Doe mee aan onderzoek ter verbetering van GGZ-zorg en ondersteuning

We nodigen je uit om mee te doen aan een onderzoek om GGZ-zorg en ondersteuning te verbeteren en je te laten interviewen door het onderzoeksteam van Lysias Advies en de UVA. In de interviews vraagt het onderzoeksteam naar jouw ervaring met de ggz en horen we graag je mening hoe de zorg en ondersteuning kan verbeteren.

Het onderzoek naar cliëntervaringen is onderdeel van de opdracht die Lysias Advies en de UVA uitvoeren in opdracht van VWS. Sinds begin 2021 zijn Lysias Advies en de UVA bezig met het verbeteren van de Regionale infrastructuur voor ggz cliëntvertegenwoordiging in drie zorgkantoorregio’s: Amsterdam, Meierij en Bommelerwaard en Drenthe. Cliëntvertegenwoordiging is van belang om de input op basis van ervaringen op de juiste plek te krijgen. Lokaal wordt de regionale infrastructuur onderzocht en verbeterd met commitment van gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers.

Jouw deelname aan dit onderzoek kan helpen bijdragen aan het verbeteren van de ggz en ondersteuning en is om die reden belangrijk. We gaan graag met jou in gesprek: over je ervaringen met GGZ-zorg of ondersteuning, over de inzet van ervaringskennis of -deskundigheid, over mogelijkheden (of het gebrek daaraan) om je eigen ervaringen te delen en over toekomstige verbeteringen in de GGZ-zorg en ondersteuning. Het interview duurt ongeveer een uur en kan afhankelijk van jouw voorkeur live of online plaatsvinden. Je krijgt na afloop een klein bedankje voor je deelname toegestuurd.

Informatie & Contact 

Voor verdere informatie en/of wil je graag meewerken? Neem dan contact op met

lailakhayame@lysiasadvies.nl
korienjurgens@lysiasadvies.nl 

Of bel ons op telefoonnummer 033-4647085.