Update bijeenkomst deelproject beroepsregister

/Projecten /Update bijeenkomst deelproject beroepsregister

Update bijeenkomst deelproject beroepsregister

In het kader van de door het ministerie van VWS verstrekte opdracht aan de VvEd & de URC consortiumpartners en het door ZonMw gesubsideerde project ‘ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ (KvE) vandaag de 1e bijeenkomst van deelproject 4, LIVE ! Met als aftrap een verkenning van een beroepsregister voor ervaringsdeskundigen, voor meester-gezel opgeleide en praktijkopgeleide ervaringsdeskundigen.

Een werkgroep, vertegenwoordigd door mensen uit de praktijk vanuit 13 verschillende organisaties uit het hele land, buigt zich over de ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie, een beroepscode en een dynamische kennisbank.

Regelmatig zal over de voortgang via website en social media bericht worden.

De publiekssamenvatting is beschikbaar op de website van ZonMw.