Update ontwikkelingen professionalisering Ervaringsdeskundigheid

/Nieuws /Update ontwikkelingen professionalisering Ervaringsdeskundigheid

Update ontwikkelingen professionalisering Ervaringsdeskundigheid

Betreft: bekostigingsexperiment aanvullende beroepen

Middels een gezamenlijke brief willen drie beroepsverenigingen, de Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP), de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) en de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), de Beleidsregel Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz onder uw aandacht brengen, die de NZa per 1 december 2019 heeft vastgesteld. Het biedt instellingen en zorgverzekeraars de mogelijkheid om de zogenaamde ‘aanvullende beroepen’ te bekostigen en daarmee hun inzet te vergroten in de ggz en fz.

Zie: https://vved.org/wp-content/uploads/2019/12/Bekostigingsexperiment-aanvullende-beroepen.pdf