Update project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE)

/Projecten /Update project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE)

Update project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE)

 

8 juli 2020, de stuurgroep van het project ‘ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ (KvE) de 1e keer bij elkaar!  

Deels live, deels beeldbellend hebben we als stuurgroep gekeken naar de inrichting en samenhang van de vier deelprojecten inventarisatie; kwaliteitsstandaard; stroomlijnen opleidingen; beroepsregister. Ook de begroting van en de communicatie over het project waren belangrijke agendapunten.

De stuurgroep komt in totaal in ieder geval zes keer (in twee jaar tijd) bijeen en heeft als rol: het meedenken en adviseren over het project, de voortgang en de afstemming van de vier deelprojecten.

Voor een zo’n groot mogelijke betrokkenheid, draagvlak en binding met de achterban en werkveld, in relatie tot het belang van het beroep van ervaringsdeskundige bestaat de stuurgroep uit de volgende leden:

De vertegenwoordigers van de consortiumpartners:

Kees van der Pijl, VvEd

Jan Berndsen, User Research Centre (URC)

Hans Kroon, Trimbos Instituut

Jaap van Weeghel, Kenniscentrum Phrenos

Alie Weerman, hogeschool Windesheim

Vanuit De Nederlandse GGZ:

Jacobine Geel, bestuursvoorzitter

Vanuit Mind:

Marjan ter Avest, directeur

Namens Movisie:

Amma Asante, voorzitter landelijke cliëntenraad

En tot slot, de projectleiders van het KvE project: Marjo Boer, Nicole van Erp, Dienke Boertien, Beverley Rose

 

Via websites en social media zorgen we voor regelmatige updates!

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]