Vacature (aspirant) bestuursleden

/Vacature (aspirant) bestuursleden

(Aspirant) Bestuursleden gezocht

De VvEd is de in 2012 opgerichtte vereniging van ervaringsdeskundigen.
Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep en behartigt de belangen van haar leden.

De vereniging is een van de uitvoerende partners i.s.m. het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en Hogeschool Windesheim voor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen.

We vormen een uitvoerend bestuur met elkaar, hebben korte lijnen en grote ambities. We verwachten in de komende twee jaar stevig te groeien en zoeken een actief bestuurslid.

Het bestuur telt tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De zittingsduur is vier jaar en kan maximaal met een termijn worden verlengd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid, de financiering, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en andere voorkomende zaken. Op basis van beschikbaarheid, interesse en expertise worden specifieke portefeuilles verdeeld.

Algemeen profiel bestuurslid VvEd:
* Is ervaringsdeskundig en lid van de vereniging
* Is in staat om de doelen en de visie van de vereniging uit te dragen
* Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten  en bestuurlijke ervaring
* Beschikt over een sterk netwerk en verbindende capaciteiten
* Is een teamspeler
* Kan het bestuursbeleid extern uitdragen

Het ervaringsdeskundig veld bevat vele richtingen en stromingen en kent een grote verscheidenheid aan mensen. Het streven is om die diversiteit te weerspiegelen in het bestuur.

We nodigen geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar deze bestuursfunctie. Het delen van de vacature wordt gewaardeerd.

Je werkt onbezoldigd voor gemiddeld maximaal 4 uur per week. Je start als aspirant bestuurslid voor minimaal een half jaar. Bij wederzijds welbevinden kun je tijdens een algemene ledenvergadering worden gekozen als bestuurslid.
Je kunt je sollicitatiebrief mailen naar: info@vved.org

Het bestuur vergadert om de 4 weken, op de eerste woensdag van de maand (in Utrecht, Amersfoort of online).