Vacatures ervaringsdeskundige

/Vacatures ervaringsdeskundige

Stichting Praat met mij, Dordrecht

Vacature: eenzaamheidschat medewerker (ervaringsdeskundig) 

Stichting Praat Met Mij zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. Dit doen wij door het verlenen van service per chat. Praat Met Mij heeft ook een ledensysteem en een radio zo verbinden wij mensen met elkaar.

Voor Stichting Praat Met Mij zoeken wij een chatmedewerker. Je staat mensen per chat te woord die te maken hebben met eenzaamheid of even gezellig willen praten. Dit doe je gewoon vanuit huis en af en toe heb je de mogelijkheid om langs te komen in Dordrecht voor een vergadering.
Chatmedewerker zijn doe je minimaal 3 uur per week naast je studie, werk of vrije tijd.

Wat zijn je taken?

– Je chat met mensen.
– Je biedt een luisterend oor.
– Je volgt trainingen om de mensen beter te kunnen helpen.

Wat vragen we van jou?

– Je bent sociaal.
– Je bent een ervaringsdeskundige.
– Je houdt gesprekken geheim.
– Je bent stressbestendig.

Wat bieden wij jou?

– Een prachtige organisatie waar je deel van uit maakt.
– Reiskostenvergoeding (€ 0,12 cent per gemaakte kilometer).
– Personeelsuitjes.
– Waardering

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Werk vanuit huis mogelijkheden

Soort dienstverband: Parttime, Vrijwilligerswerk

Thuiswerken:

 • Ja

Vacature: ervaringswerker

Welke uitdaging ga je aan?

Als ervaringswerker werk je als volwaardig teamlid mee in het multidisciplinair team. Je bent in staat om naar je collega’s op een coachende wijze de herstelprincipes over te brengen. Daar waar het aansluit put je uit te eigen ervaring. Je zet je eigen ervaring in bij de begeleiding van (groepen) cliënten om hen perspectief te bieden op herstel door middel van gesprekken en voorbeeldgedrag. Hierbij stimuleer en begeleid je de cliënten bij herstelgerichte activiteiten.

Samen met je collega’s werk je volgens de FACT-methodiek.

En verder?
 • Je doet huisbezoeken;
 • Je bent co-trainer van reguliere trainingen of cursussen;
 • Je adviseert professionals vanuit je eigen ervaring;
 • Je verzorgt voorlichtingsactiviteiten in afstemming met de coördinator herstel en ervaringsdeskundigheid.
Waarom ga jij het verschil maken?
 • Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau (niveau 4/5) in een van de zorgberoepen;
 • Je hebt je ervaringskennis omgezet in ervaringsdeskundigheid en wil deze inzetten voor anderen die te maken hebben met een psychische aandoening;
 • Je hebt doorzettingsvermogen, een kritische houding en gevoel voor humor en je bent enthousiast en stressbestendig;
 • Je communiceert helder zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, aangevuld met een cursus of training, bijvoorbeeld de cursus Traject Opleiding Ervaringsdeskundigheid of Werken met eigen ervaring.
Jouw nieuwe team

Je komt te werken bij GGZ Rivierduinen in het FACT-wijkteam. Het team bestaat uit een psychiater, klinisch psycholoog en GZ psycholoog i.o., SPV, casemanagers, trajectbegeleider, maatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige. Als team zijn we verantwoordelijk voor meer dan 200 cliënten en bieden cliënten begeleiding en behandeling in hun eigen omgeving met als doel duurzaam herstel, zodat zij zo zelfstandig leren leven, wonen en werken. We motiveren elkaar, bieden elkaar steun, veiligheid en humor en stimuleren doorontwikkeling door bijv. bij- en of nascholing. Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling richting goede GGZ.

De wijkteams psychiatrie behandelen en begeleiden EPA-cliënten met vaak ernstige problemen op verschillende leefgebieden in een multidisciplinaire aanpak. De teams bieden die zorg, die zij als het nodig is intensiveren. Het doel is cliënten te ondersteunen in hun herstelproces zodat zij succesvol en naar tevredenheid kunnen functioneren. De wijkteams bieden ook bemoeizorg. De wijkteams psychiatrie zijn CCAF gecertificeerd en gericht op professionele verbetering. De teams werken herstelgericht en zijn sterk in het betrekken van familie en netwerkpartners bij de zorg.

Wat bieden we je?
 • Een contract voor bepaalde tijd voor de periode van een jaar (conform CAO GGZ) met de intentie deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een bruto maandsalaris tussen de €1.898,- en €2.949,- op basis van een 36-urige werkweek (FWG 40);
 • Een eindejaarsuitkering 8,33% van het bruto jaarsalaris;
 • 8% vakantietoeslag;
 • Reis- en onkostenvergoeding;
 • Een pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor de aankoop van een elektrische fiets of het kopen van extra verlofdagen);
 • Keuze uit twee aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekeringen;
 • Een levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren;
 • Opleiding en ontwikkeling via onze Rivierduinen Academie waarbij je de mogelijkheid hebt tot het volgen van zorginhoudelijke scholingsprogramma’s en e-learningmodules voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 

Vacature: ervaringsdeskundige (MBO4) in behandelsetting, Arnhem: 24 uur

Als ervaringsdeskundige zet je jouw persoonlijke ervaring met verslaving, ontwrichting en herstel in om anderen te helpen. Mede dankzij jou krijgt de cliënt weer grip op zijn leven. Ontmoet ons en ontdek of de vacature Ervaringsdeskundige bij IrisZorg jouw nieuwe baan is!

Jouw werk

5 ervaringsdeskundigen voor de Klinieken/Poliklinieken en Factteams in Ede en Arnhem
Landelijk is er experimenteerruimte ontstaan om ervaringsdeskundigen in te zetten in behandelsetting: klinieken, poliklinieken en Fact teams die behandeling doen. Dit betekent dat de inzet van ervaringsdeskundigen nu declarabel is. De experimenteerruimte is er tot eind 2021. IrisZorg heeft met de zorgverzekeraars afgesproken hier aan mee te willen doen en de meerwaarde van ervaringsdeskundigen in klinieken, poliklinieken en Fact teams aan te willen tonen. Bij IrisZorg ontstaan er daarom 5 leuke banen voor ervaringsdeskundigen van 24 uur per week tot 31 december 2021. We gaan er vanuit dat het werk daarna voortgezet kan worden.

Als ervaringsdeskundige zet jij in voor het ondersteunen van cliënten die te maken hebben met verslaving in combinatie met psychiatrische problematiek en problemen op meerdere levensgebieden, zoals op gebied van wonen, werk, financiën en/of justitie.  Jij geeft vanuit jouw ervaringskennis mede vorm aan herstel ondersteunende zorg, ter vergroting van kansen op herstel en maatschappelijke participatie. Jij bent als ervaringsdeskundige bij uitstek een voorbeeld van hoop en herstel en kunt anderen inspireren, vertrouwen en perspectief bieden vanuit jouw ervaring. Je bent in staat het gesprek altijd weer terug te brengen naar ‘de cliënt als uitgangspunt’. Je kijkt kritisch naar bestaande zorg, en wanneer werkwijzen of interventies herstel belemmerend zijn, ga je daarover het gesprek aan. Je draagt middels coaching en training bij aan deskundigheidsbevordering van reguliere hulpverleners. Je werkzaamheden bestaan uit de volgende zaken.
Faciliteren van/participatie in groepsbijeenkomsten en trainingen: denk hierbij aan de CRA vaardigheidstraining, de Stap in je toekomst training, terugvalpreventie trainingen, psycho educatie groepen en dergelijke, waarin jij je specifieke ervaringskennis inzet en deelt met de cliënten die deze

Werken bij IrisZorg

IrisZorg is er voor jong (18-) en oud en uit alle lagen van de bevolking. Kortom een kleurrijke organisatie. We behandelen verslaving, soms in combinatie met maatschappelijke begeleiding op een liefdevolle en professionele manier. Ook bieden we  trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren, preventie en verslavingsreclassering. 

Je past bij ons als je
 • zelf kleur geeft aan jouw werk
 • gelooft in de kracht van elkaar ontmoeten en met elkaar verbinden 
 • eigenaarschap neemt over jouw vakmanschap
 • staat achter het toewerken naar een rookvrije organisatie

Wat bieden wij?
 • Je wordt volwaardig lid van een behandelteam
 • Je krijgt de ruimte je ervaringskennis in te zetten in onderdelen van de behandeling van onze cliënten
 • Je draagt actief bij aan het behalen van doelen van de cliënt uit diens zorgplan, onder supervisie van de regiebehandelaar
 • Je draagt bij aan het aantonen van de meerwaarde van de inzet van de derde kennisbron ervaringskennis in behandeling
 • Je maakt deel uit van de vakgroep ervaringsdeskundigheid en de regionale denktank ervaringsdeskundigheid. Je krijgt werkbegeleiding door een ervaringsdeskundige collega
 • Je kan gebruik maken van ons scholingsprogramma

Jouw profiel:
 • Een door ons erkend diploma of certificaat ervaringsdeskundigheid
 • Persoonlijke stevigheid en openheid, omdat je omgaat met cliënten die midden in hun behandeling zitten
 • Communicatieve vaardigheden en moed, omdat je in je team optrekt met mondige collega’s als behandelaren, psychologen en psychiaters
 • Een prettige persoonlijke stijl van samenwerken

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen over de vacature of wil je eerst een dag meelopen of kennismaken? 

Contactgegevens: Daantje Daniels 06 – 115 85 351 

Het betreft een aanstelling voor 24 uur in schaal 40 tot 1 januari 2022. Als het experiment landelijk positief uitvalt is er uitzicht op verlenging.
Je brief en CV kun je richten aan Bert van Nieuwenhuizen.

 

 

FWG 45
12 tot 18 uur per week 

GGzE in het kort

GGzE biedt al 100 jaar de beste zorg aan mensen die kampen met psychiatrisch en psychosociale problemen. Elk jaar ondersteunen we meer dan 20.000 mensen – jong en oud – uit de regio Eindhoven en De Kempen.

Wat voor iemand de beste zorg is, stemmen we af op de persoon. Als behandeling gewenst is, ontvangen we de cliënt op afspraak op een van onze locaties, bezoeken we hem of haar thuis of bieden een tijdelijke opname. We investeren in een gastvrije omgeving waar mensen zich op hun gemak voelen.

Mensen komen bij GGzE om hun klachten te verminderen. Daar hebben we beproefde behandelingen voor. Maar we kijken verder dan de klachten. Samen met de cliënt en zijn of haar directe omgeving zetten we ons ervoor in om het dagelijks leven aangenamer te maken. Onze ambitie is dat ieder mens mee kan doen aan het dagelijks leven, op een manier die bij hem of haar past.

GGzE Direct

Binnen GGzE Direct proberen wij zoveel mogelijk concreet inhoud en vorm te geven aan herstel binnen zowel onze individuele behandelingen als binnen onze groepsbehandelingen. GGzE Direct speelt een centrale rol in de verwijzingen van volwassenen naar de GGzE. Het bestaat uit drie ambulante multidisciplinaire en generalistisch werkende teams, een team Idiomes (voor cliënten met een andere culturele achtergrond) een team Trainingen en een Online Behandelteam (OBT).

Wat zijn jouw taken?

Als Ervaringdeskundig Werker ondersteun je de groepsbehandelingen en de individuele contacten met cliënten. Qua groepsbehandeling werken onze ervaringsdeskundigen mee aan de suïcide preventie training, de training ‘Eigen regie en herstel’ en onze generieke psycho-educatie module. Participatie in andere trainingen en groepen valt altijd te bespreken.

Hiernaast nemen de ervaringsdeskundigen deel aan de multidisciplinaire teams om ervaringsdeskundigheid binnen deze teams meer onder het voetlicht te brengen en om collega’s te attenderen op mogelijkheden tot herstel waar deze mogelijk niet direct aan gedacht hadden.

Ook gaan onze ervaringsdeskundigen op indicatie individuele gesprekken aan met cliënten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een behandeling, bij het vastlopen van een behandeling of bij specifieke vragen of begeleidingswensen van cliënten die passend zouden kunnen voor begeleiding door een ervaringsdeskundige. Vanzelfsprekend vindt dit alles plaats in goed overleg tussen de teams en de ervaringsdeskundigen.

We zoeken met nadruk twee ervaringsdeskundigen, zodat de taken verdeeld kunnen worden over twee personen die, naast bij Groeirijk, ook snel en met korte lijnen bij elkaar terecht kunnen voor intervisie en intercollegiaal overleg.

Wat vragen wij van je?

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen ben je in het bezit van een diploma HBO Associate Degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn en heb je bij voorkeur ruime relevante werkervaring. Je maakt deel uit van Groeirijk Klaver en kan de suïcide preventie training “Over leven” mee verzorgen (geldt voor één van de twee vacatures, dus solliciteer ook als je deze training niet gedaan hebt!). Daarnaast heb je de training tot ‘Eigen regie en herstel’-trainer gedaan of ben je bereid is deze te gaan doen.

Verder ben je een zelfstandige werker met pioniersgeest, beschik je over reflectief vermogen, ben je betrokken, heb je kennis over veranderingen in de zorg en weet je dit te vertalen naar concrete acties. Creativiteit, humor en relativeringsvermogen vinden we ook van belang. Het is belangrijk dat je makkelijk contact legt en onderhoudt. Je werkt samen, maar tegelijkertijd ook zelfstandig. Het is van belang dat je initiatiefrijk en ondernemend bent.

Wat kun je van GGzE verwachten?

De functie is ingedeeld in FWG 45 volgens de CAO van de GGZ. Daarnaast kun je rekenen op alle secundaire arbeidsvoorwaarden.

Waarom GGzE?

GGzE laat mensen groeien. Dat geldt voor cliënten en voor medewerkers. Medewerkers waarderen het werken bij GGzE.

We zijn een grote speler in de psychiatrie. Dit biedt jou volop mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei.

GGzE investeert in innovatie. We zijn voortdurend op zoek naar manieren op de zorg beter en slimmer te maken. Dit doen we samen met medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en bedrijven.

Vragen?

Heb je nog vragen over de functie van Ervaringsdeskundig Werker binnen GGzE Direct? Neem dan contact op met Monique van Haaren (Manager) via telefoonnummer 06 51632681 of Marja Hendriks (Management Assistent) via 06 51383096.

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. We ontvangen je motivatiebrief en CV graag voor 31 augustus 2020.

 

 

Vacature: begeleider/ervaringsdeskundige

Jij weet hoe belangrijk goede zorg is

Omdat je deze zorg zelf ook ooit nodig had. Juist deze ervaring is voor ons ontzettend waardevol. Op onze locatie in Delft bevinden zich verschillende behandelteams, die allemaal één ding gemeen hebben: het leveren van de beste zorg staat voor ons voorop. Vanuit jouw eigen ervaring spreek jij de taal van de cliënt en weet jij deze te ondersteunen bij het (leren) leven met een psychische kwetsbaarheid. Dit worden jouw werkzaamheden:

 • Als ervaringsdeskundige in een behandelteam ga jij ervoor zorgen dat ervaringsdeskundigheid een stevige plek inneemt binnen de behandelingen. Je neemt het team hier goed in mee
 • Je houdt je bezig met empowerment, het betrekken van het systeem rondom de cliënt en je kunt generalistische en ziektebeeld-specifieke vragen beantwoorden
 • Het doorbreken van stigma’s, het geven van voorlichting en het creëren van een positieve cultuur hoort hier ook bij
 • Je vindt het leuk om outreachend te werken; huisbezoeken horen bij de functie

Graag gaan we samen met jou in gesprek over het team dat het beste bij jou past en waar jij met jouw ervaring het beste tot jouw recht komt. Voor vragen hierover kan je op maandag, woensdag en donderdag contact opnemen met Madelon Sinnige (coördinator ervaringsdeskundigheid) via 06 22 33 69 42.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een opleiding tot ervaringsdeskundigheid op mbo niveau 4, associate degree of hbo niveau afgerond. Het is mooi meegenomen als je enige ervaring hebt opgedaan als ervaringsdeskundige
 • Je hebt als ervaringsdeskundige kennis van de gevolgen van het hebben van een psychische kwetsbaarheid die levensontwrichtend is geweest en kunt hier goed op reflecteren
 • Jouw sociale vaardigheden zijn uitstekend, ook kun je goed motiveren en stimuleren

Hoe zorgen wij voor jou?

 • Je krijgt een jaarcontract
 • Deze functie is voor 24 tot 32 uur per week. Je krijgt, op basis van 36 uur, een salaris van maximaal € 3.101 bruto per maand (FWG 40 volgens cao GGZ)
 • We gaan graag met je in overleg over het aantal uur dat je bij ons wilt komen werken
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden die je deels zelf kunt samenstellen. Collectiviteitskorting als je een ziektekostenverzekering hebt bij DSW, IZZ of CZ. Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, jaarlijks 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering
 • Heb je een goed idee, initiatief of behoefte dan staan we daar voor open
 • Een informele en collegiale werksfeer

Ben je benieuwd geworden naar deze mooie functie? Deze vacature staat open tot 17 augustus 2020.

 

 

 

Vacature: ervaringsdeskundig medewerker

Domus+ Vrieheide is op zoek naar een gedreven, enthousiaste en kundige collega die zijn of haar eigen ervaring zowel naar de deelnemer als naar het team kan inzetten. Ga jij uitdagingen niet uit de weg en denk jij graag in mogelijkheden? Wil jij daarnaast het verschil maken voor mensen die maatschappelijk zijn uitgesloten? Lees dan verder!

Als ervaringsdeskundig medewerker binnen Domus+ Vrieheide  heb je een belangrijke rol in het herstel van onze deelnemers. Jij bent in staat om laagdrempelig je eigen processen in te zetten om zo deelnemers te motiveren en te activeren. Jij bent in staat consequent om te gaan met afspraken rondom de deelnemer en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de deelnemer respecteert.

Ook lever je een bijdrage aan het ontwikkelen, organiseren en in standhouden van herstel ondersteunende zorg binnen de context van het pedagogische behandelklimaat van de afdeling, in het mede ontwikkelen van het team, in het mede ontwikkelen van op de doelgroep toegesneden werkwijzen en het beschrijven daarvan.

Onze ideale kandidaat is naast kundig ook enthousiast, ziet (zelf)reflectie als een must en komt als werker zowel binnen een team alsmede zelfstandig goed tot zijn of haar recht. Daarnaast is er sprake van de volgende functie eisen:

 • ervaring in of sympathie met het werken met mensen aan de rand van de samenleving;
 • ervaring met (of de bereidheid tot het eigen maken van) de Herstelgerichte Methodiek;
 • instaat om je eigen processen in te zetten.
 • het vermogen om te reflecteren op eigen ervaringen
 • kennis van verslavingsproblematieken, psychiatrische problematieken (i.c.m. met een licht verstandelijke beperking is een pré);
 • minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding voor ervaringsdeskundige;
 • je bent flexibel inzetbaar. Werktijden zijn van maandag tot en met zondag van 07:00-23:30.
 • je kunt een geldige VOG overleggen
 • een goed onderbouwde positieve Christelijke levensovertuiging en de bereidheid de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg te onderschrijven.

Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar;

 • met mogelijkheid tot verlenging;
 • een salaris op basis van schaal 6, zijnde minimaal € 2.291 en maximaal € 3.279 bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week;
 • een arbeidsduur van 32 uur per week;
 • opname in het pensioenfonds PFZW;
 • arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • de gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

 

Domus+ is een beschermde woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen met een licht verstandelijke beperking die veelvuldig in aanraking (dreigen te) komen met justitie en vaak problematisch middelen gebruiken. Domus+ biedt stabiliteit en veiligheid. Samen met de bewoner brengen we de hulpvragen in kaart en werken we aan een passend perspectief.

Het team van Domus+ Vrieheide bestaat uit een gedreven en gevarieerde groep professionals, welke de individuele deelnemer in zijn uniciteit accepteren en ondersteunen. Daarbij hoort een uitnodigende en steunende attitude, waarbij zij uit gaan van zowel de kwaliteiten van de deelnemers alsmede de kwaliteiten van elkaar.

Solliciteer dan vóór vrijdag 14 augustus 2020 op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:

 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je Christelijke levensovertuiging)

Op donderdag 20 augustus vindt het 1e gesprek plaats.
Je kunt alleen solliciteren via https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.

Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Fiona Meurs-Aengenend, Afdelingshoofd
Telefoonnummer: 06-21363082

 

 

 

 

Vacature: Counselor (verslavingszorg) Kliniek Voorthuizen

Wij zijn ter versterking van ons team in de kliniek op zoek naar een

Counselor (HBO)

Werkweek: tussen 24 – 36 uur per week
Standplaats: Voorthuizen

Het verschil maken voor en met mensen die het verschil nodig hebben. Samen in een team van betrokken professionals waarin iedereen zijn of haar eigen ervaringen en expertise inzet om met onze cliënten het beste resultaat te behalen. Dat betekent werken bij SolutionS.

Al meer dan tien jaar zijn wij toonaangevend binnen de verslavingszorg in Nederland, daar zijn we trots op. Wij bieden zowel ambulante therapie als een integraal klinisch programma gericht op de behandeling van dosering- en verslavingsproblemen, zoals alcohol, drugs en medicijnen.

We voelen ons verantwoordelijk voor méér dan het enkel bieden van verslavingszorg. Zo vinden wij het belangrijk om het taboe op het hebben van een verslaving te doorbreken. Dan zullen mensen eerder om hulp vragen en kunnen we helpen om ‘erger’ te voorkomen.

Past onze manier van werken bij jou? Wil je graag je bijdrage leveren aan waar Solutions voor staat? Solutions is een groeiende organisatie en is continue op zoek naar nieuwe collega’s.

De functie
SolutionS biedt naast klinische behandeling ook uitgebreide ambulante en nazorgtrajecten, verspreid over diverse locaties in het land. We werken zowel individueel als groepsgericht en hebben vooral veel aandacht voor het systeem. Onze behandelprogramma’s integreren het 12-stappenmodel met onder meer CGT, psychotherapie, MI en systeemtherapie.

Als counselor werk je in een multidisciplinair team. De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van de functie:
1. Het opstellen van behandelplannen (op basis van bestaande programma’s) voor cliënten met uiteenlopende verslavingsproblematiek en comorbide problematiek.
2. Behandelen van cliënten in behandeltraject.
3. Coördineren en uitvoeren van behandelplannen; zowel in groeps- als individueel verband.
4. Diverse activiteiten die bijdragen aan verdere professionalisering en groei van de afdelingen.

Wij vragen

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie beschik je in ieder geval over een afgeronde, relevante opleiding op HBO-niveau, zoals die van GGZ agoog. Op basis van je opleiding dien je directe, declarabele tijd te mogen schrijven op een GGZ DBC.

Je hebt aantoonbaar affiniteit met het behandelen van verslavingsproblematiek. Kennis en ervaring met de 12 stappen is een pré. Je persoonlijkheid kenmerkt zich door een proactieve houding, gericht op samen realiseren van een professionele afdeling en een inspirerend werkklimaat. In je dagelijks functioneren draag je dit uit en ben je een voorbeeld voor collega’s. Je visie sluit aantoonbaar aan bij die van onze onderneming; onder andere de visie op succesvolle behandeling van verslavingsproblematiek.

De vacature staat nadrukkelijk open voor ervaringsdeskundigen, mits enige jaren aantoonbaar goed in herstel en mits in bezit van afgeronde, relevante opleiding.

Wij bieden
In de eerste plaats een zeer uitdagende functie bij een succesvolle organisatie die echt ergens voor staat. Werken in een mooie, sociale omgeving. Je hebt alle ruimte voor eigen initiatieven en mogelijkheden jezelf (en anderen) te ontwikkelen. We zijn aangesloten bij de CAO GGZ. Deze CAO biedt een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. De functie wordt gewaardeerd in schaal 50. Werktijden zijn afhankelijk van de locatie, mogelijk roulerend ook buiten kantoortijden, in de avond en het weekend.

Interesse?
Je kunt je CV en motivatiebrief naar ons mailen, via indeed.
Mocht je nog vragen hebben over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Natasja Twellaar via 0342 – 427 060.

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

Thuiswerken:

 • Nee

 

 

Vacature: ervaringsdeskundige binnen acute psychiatrie

Afdeling Kliniek Haarlem

Wij zijn op zoek naar een innovatieve en betrokken ervaringsdeskundige met een eigen herstelverhaal binnen de acute psychiatrie (20-24 uur p/w, Haarlem).

Als ervaringsdeskundige kom je, binnen het team waar veel oog is voor herstel, op voor de belangen van de patiënt als persoon. Je verruimt het blikveld en bevordert hiermee onze deskundigheid. Naast werkplezier is teamwork belangrijk, je werkt actief en intensief samen en schakelt op tijd je collega’s in. Binnen het het team is veel ervaring en een goede werksfeer. Er is ruimte voor ieders persoonlijke kwaliteiten. Teamwork en samenwerking vinden we erg belangrijk, vanzelfsprekend krijg je de tijd om ingewerkt te worden.

Spoedeisende Psychiatrie Zuid Kennemerland werkt volgens de IHT (Intensive Home Treatment) methodiek wat betekent dat we door intensieve behandeling thuis opname voorkomend of opname verkortend werken. Onderdelen van het IHT zijn de crisisdienst, het team intensieve behandeling thuis en de acute dagbehandeling. Het IHT biedt 24-uurszorg aan mensen in acute psychiatrische nood, waarbij we streven naar het bieden van kwalitatief hoog-specialistische crisiszorg. We werken hierbij nauw samen met de klinieken, poliklinieken, huisartsen, eerste hulp, GGD en politie.

Kernactiviteiten van het IHT:

 • kortdurende (max. 12 weken) intensieve behandeling van mensen met een acuut psychiatrisch probleem, bij voorkeur thuis
 • doel: crisis interventie, kortdurende crisisbehandeling en het organiseren van een stepped-care zorgaanbod
 • huisbezoeken, frequent contact, snelle respons, opschalen en afschalen
 • nauwe samenwerking met het systeem

Functieomschrijving

Als ervaringswerker draag je door een eigen persoonlijke aanpak bij aan individueel herstel van cliënten. Uit eigen ervaring weet je wat iemand doormaakt en hoe je het vertrouwen terug kunt vinden. Zo help je cliënten om op eigen wijze met hun klachten om te gaan en moeilijke ervaringen een plek te geven. Met je positieve blik ben je hun steun en toeverlaat. Samen bouw je aan het terugwinnen van eigen kracht, vertrouwen in de behandeling en een weer betekenisvol leven. Je neemt deel aan alle onderdelen binnen het IHT waar onder groepsbegeleiding, individuele gesprekken en huisbezoeken.

Functie-eisen

 • je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
 • het is een pré als je relevante opleiding op het gebied van ervaringsdeskundigheid hebt afgerond
 • het is een pré als je werkervaring hebt binnen de acute psychiatrie;
 • je hebt ervaring met herstelgerichte zorg en je weet dit in te zetten;
 • je bent initiatiefrijk, staat stevig in je schoenen en werkt constructief samen;
 • leg je makkelijk contact, benadert je cliënten actief en onderhoud zelfstandig contact met hen;
 • je begrijpt wat een patiënt doormaakt en je redeneert niet vanuit jezelf: je respecteert zijn of haar keuzes en helpt hem of haar op weg;
 • je kunt reflecteren op je eigen handelen en bezit een onderzoekende beroepshouding

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij jou? Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. De functie is ingedeeld in FWG 40. Je salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal € 3037,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op verlenging.

Wil jij je verder ontwikkelen? Dat kan! GGZ inGeest biedt mogelijkheden voor bij- en nascholing. Ook hebben we goede secundaire voorwaarden waaronder een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, een vaste eindejaarsuitkering van
8,33 %, een fietsregeling, korting op één van de collectieve ziektekostenverzekeringen én je krijgt gratis een abonnement op Cultuur Werkt! Bij GGZ inGeest hebben we volop aandacht voor gezonde en fitte werknemers. Met BedrijfsFitnessOnline kun je met veel korting sporten bij geselecteerde sportscholen.

Informatie over de vacature

Drea de With (Manager)
 06 – 2238 1299
 

Solliciteren

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Reageer dan voor 30072020 via de knop ‘Solliciteer’. Deze vacature kan voortijdig gesloten worden op het moment dat we voldoende reacties hebben ontvangen. Wacht daarom niet te lang met reageren.
Wij nodigen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit om te solliciteren. Het inwinnen van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

 

 

Vacature: ervaringsdeskundige casemanager

Door allerlei redenen lopen jongeren soms vast in hun leven. Als niets meer werkt komen ze bij Yes We Can Clinics.  Deze jongeren er weer bovenop helpen, perspectief bieden. Ze de handvatten geven om hun problemen te tackelen en zo een echte gedragsverandering te realiseren. Dát vinden wij het mooiste wat er is. Elke dag zetten ruim 300 medewerkers van Yes We Can Clinics zich in om het leven van jongeren (fellows) een positieve draai te geven. Wij behandelen fellows van 13 t/m 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Wij bieden een klinische behandeling van 10 weken met aansluitend 10 weken intensieve nazorg, waarbij onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en op het juiste moment confronteren centraal staan. Yes We Can Clinics werkt met multidisciplinaire teams: zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en jongerencoaches.

Voor onze locatie in Waalre ervaringsdeskundige casemanager voor 36 uur per week.

Niks is zo belangrijk als het eerste contact wat de jongeren of ouders hebben met de zorginstelling. Als hier geen vertrouwen ontstaat en de nodige klik, dan is het ontzettend moeilijk om jongeren in beweging te krijgen. Als Casemanager heb je een grote voorbeeldfunctie en ben je op vele gebieden het eerste aanspreekpunt. De uitgangspunten bij alle hulp die wij bieden zijn openheid, eerlijkheid en betrokkenheid voor de jongere en diens omgeving.

Wat ga jij doen?

 • Je voert samen met de behandelaren en psychiaters een gedeelte van de intakegesprekken en stel je in samenspraak met hen de geschiktheid van de jongere voor het behandelprogramma vast
 • Telefonisch contact leggen en onderhouden met jongeren, ouders en zorgprofessionals
 • Ook geef je voorlichting en voorzie je verschillende betrokkenen van praktische informatie

Wie ben jij?

 • Voor alle taken geldt dat je dient te beschikken over goede administratieve en communicatieve vaardigheden en je bent uiterst representatief
 • Je beheerst de Nederlandse taal zeer goed in woord en geschrift
 • Je hebt een dienstverlenende instelling en een professionele werkhouding waarbij je rust en overzicht kunt behouden
 • Je bent tenminste drie jaar in herstel en volledig abstinent
 • Je hebt het twaalfstappenprogramma doorlopen en bent hierin actief. Je kunt werken vanuit deze methodiek, maar staat volledig open om andere methodieken te leren
 • Je hebt enige werkervaring in een instelling voor verslavings- en of gedragsproblematiek

Medewerkerstevredenheid: 8,5

Voor Yes We Can Clinics zijn de collega’s net zo belangrijk als de fellows. Daarom voerden wij onlangs een zeer uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Benieuwd naar de mening van jouw potentiële nieuwe collega’s?

BEKIJK DE FANTASTISCHE RESULTATEN!

Wat bieden wij?

Naast het salaris volgens cao GGZ, biedt Yes We Can Clinics een dynamische en warme cultuur met volop aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om in jou als Yes We Can’er echt te investeren, echt te investeren, bieden we een ruim aanbod van opleidingen en ontwikkeltrajecten aan. Daarnaast ondersteunen wij de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Daarom is YWCC aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland en ontvang je maandelijks korting op een bedrijfsfitnessabonnement. Daarnaast kun je als medewerker deelnemen aan het Recharge programma, waarin je wordt geïntroduceerd aan een gezonde levensstijl om zo een prettige privé-werk balans te creëren en te behouden. Fruit en andere gezonde snacks worden dagelijks verzorgd in onze gezellige lounge en als je wil, kun je een luxe belegd broodje bestellen tegen een sterk gereduceerde bijdrage. Tot slot ontvang je naast je maandelijkse salaris, in mei je vakantietoeslag en tegen het einde van het jaar de eindejaarsuitkering. Kortom, vele interessante extraatjes komen je tegemoet wanneer je start als medewerker bij Yes We Can Clinics.

Geïnteresseerd?

Beschik jij over deze ervaring en competenties? Zie jij jezelf al binnen onze organisatie werken en sta je achter onze onderscheidende aanpak? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.

SOLLICITEREN

 

Vacature: trainer (stage MBO/HBO)

Wil jij jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt coachen?
De Buzinezzclub in Rotterdam is op zoek naar een stagiair die de vestiging komt versterken. Jaarlijks nemen tientallen jongeren deel aan het trainingsprogramma van de Buzinezzclub. Dankzij ons programma komen ‘members’ snel vooruit. Zij bepalen zelf een haalbaar doel; een betaalde baan, passende studie of een eigen onderneming. De Buzinezzclub traint de jongeren, zodat ze de gestelde doelen kunnen bereiken en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering. Die aanpak werkt! Wil jij een bijdrage leveren, door members te coachen en te inspireren?

Als trainer ben je het aanspreekpunt voor members. Je bent verantwoordelijk voor coaching en het registreren van de voortgang in ons onlinesysteem. Met het team biedt je members de juiste handvatten: je biedt ze persoonlijke coaching, verzorgt praktijkgerichte training, assisteert bij het oplossen van problemen en bent een luisterend oor. Goede rapportage en dossieropbouw zijn daarbij erg belangrijk, zodat het team grip houdt op de voortgang van alle jongeren in de groep. Ook draagt jouw rapportage bij aan het inzicht voor gemeenten en partners in het succes van de Buzinezzclub. Tot slot ben je een verbinder: we hebben een groot netwerk van vrijwillige coaches en partners, zoals ABN Amro, het Oranje Fonds en Sociale Diensten. Zij dragen graag bij aan het succes van de Buzinezzclub. Met het team zorg je voor een optimale benutting van ons netwerk!

Wat bieden we jou?
In deze stage wordt je onderdeel van een hecht team van jonge mensen. Als trainer werk je nauw samen met de Hoofdtrainer van de vestiging. De Hoofdtrainer is eindverantwoordelijke en is het aanspreekpunt naar externe partijen, zoals de gemeente. Hierdoor kun jij je focussen op de succesvolle begeleiding van members. Je motiveert jongeren, maar staat ook voor ze klaar als het minder gaat. Met het team breng je weer toekomstperspectief en zorg je voor een sterke groei van members. Je rapporteert aan de Hoofdtrainer en hebt nauw contact met je collega-coaches en je collega’s op het hoofdkantoor.

Wat ga je doen:

 • Ondersteunen bij een training of 1:1 coaching
 • Facilitaire en administratieve zaken: van boodschappen tot het assisteren bij een werkbezoek
 • Members bellen/appen bij verzuim
 • Meedenken en sparren met werving, programma, feedback op flyers, dilemma’s vanuit een ‘memberperspectief’ bekijken
 • Helpen met de werving door eigen netwerk in te zetten en actief te flyeren door de stad
 • Meegaan naar afspraken om als “ervaringsdeskundige” op te treden
 • Assisteren bij een eerste kennismaking tussen members, coaches en de Buzinezzclub

Functie eisen

 • MBO of HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding Maatschappelijk Werk.
 • Werkervaring is een pre, maar geen vereiste.
 • Ervaring met begeleiding en re-ïntegratie van jongeren met meervoudige problematiek.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Duidelijke affiniteit en/of ervaring met ondernemerschap is een pre.
 • Een netwerk in Rotterdam is een pre

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die uit eigen hand weet wat deze doelgroep beweegt en met welke uitdagingen zij mee geconfronteerd worden. Buzinezzclub Members zijn een dwarsdoorsnede van de jongeren in Nederland, streven is dit in het Buzinezzclub team te weerspiegelen. Er is een stagevergoeding, afhankelijk van niveau en het aantal stagedagen.

Geïnteresseerd?
Wil jij het verschil maken en jouw bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jongeren en de Buzinezzclub? We zijn opzoek naar fulltime stagiaires, maar parttime is ook bespreekbaar. Volg de link naar het sollicitatieformulier op onze website en richt je motivatiebrief en CV aan Leo van Loon, directeur Buzinezzclub. Kijk op buzinezzclub.nl/solliciteren-stage-trainer

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Stage

Thuiswerken:

 • Tijdelijk vanwege COVID-19

 

Vacature: Begeleider
(32 uur)

Voor ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste en flexibele begeleider met ervaring of affiniteit met autisme. Ons werkgebied bestaat uit Rheden, Doesburg, Ellecom en de Steeg, dus beschikking over een auto is een vereiste.

De functie

Als begeleider ben je verantwoordelijk voor het proactief, resultaat- en herstelgericht begeleiden van cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problematiek en hun netwerk. Je coördineert en regisseert de begeleiding, signaleert kansen en mogelijkheden in de regio en onderneemt hierop actie.

De begeleiding van de cliënt is herstelgericht aan de hand van de SRH methodiek en gericht op het behalen van resultaten. Gegevens van de cliënt en rapportages worden, samen met de cliënt, volgens richtlijnen vastgelegd in het cliëntdossier en in het zorgplan. Tot je taak behoort ook het opbouwen en onderhouden van een netwerk met samenwerkingspartners, gemeenten en andere betrokkenen om optimale begeleiding en participatie van de cliënt te bereiken. Bij de functie horen onregelmatigheidsdiensten, slaapdiensten en/of bereikbaarheidsdiensten.

Wij vragen
Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH of vergelijkbaar). Je hebt kennis van psychiatrische ziektebeelden en ervaring in de psychiatrie of een aanverwante sector.

Belangrijke competenties voor deze functie zijn: present zijn (in contact zijn en blijven met de cliënt), coachen, netwerken, anticiperen en methodisch handelen. Vanuit onze kernwaarden zijn gewenste competenties voor al onze medewerkers: klantgerichtheid, samenwerken, resultaatgerichtheid en zelfontwikkeling.

In het kader van bereikbaarheidsdiensten stellen wij de richtlijn en de aanstellingseis dat een medewerker binnen 30 minuten bij een cliënt kan zijn in geval van een crisis. Indien de medewerker beschikt over een overnachtingsmogelijkheid in de buurt, is dit ook mogelijk.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een ervaringsdeskundige.

Wij bieden
De functie van begeleider is ingedeeld in FWG 50 (CAO–GGZ). Het salaris is minimaal € 2154,- en maximaal € 3571,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Je ontvangt in eerste instantie een contract van maximaal 1 jaar en kan aansluitend tijdelijk verlengd worden conform de geldende wetgeving. Afhankelijk van functioneren en bedrijfsmogelijkheden bestaat de kans op een vast dienstverband. Daarnaast bieden we uitgebreide interne scholingsmogelijkheden, zoals Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen.

Informatie en reageren

Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je tot 16-8-2020 contact opnemen met Marijke Verbeek (begeleider), telefoonnummer 06-15050389 en vanaf 11-8-2020 met Martine van den Haak, telefoonnummer 06-46360587.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Sonja Hutten (adviseur P&O).

Je kunt tot en met uiterlijk 29-7-2020 solliciteren op deze vacature.

Het eerste sollicitatiegesprek staat gepland op 4 augustus 2020.

Een eventuele tweede ronde staat gepland op 11 augustus 2020.

 

Ervaringsdeskundig Begeleider (Regioteam Den Bosch)

Kom jij dit nieuwe team met je ervaringen verrijken?

Wat je doet:

Jij zet jouw eigen ervaringen, gecombineerd met algemene ervaringskennis in voor onze cliënten. Jij kunt je door deze kennis uitstekend verbinden met je cliënt want je professionaliteit en kwetsbaarheid zijn heel goed in balans. Je bent een bruggenbouwer en werkt resultaatgericht aan herstelondersteuning.
Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband en het lukt je goed om je werk te organiseren. Je bent tevens een echte pionier op het gebied van herstelondersteuning. Je kunt dit uitleggen, je collega’s tips geven en staat zelf ook open voor feedback. Je creëert gemakkelijk openingen om zaken bespreekbaar te maken bij collega’s en cliënten. Wanneer je weerstand ervaart, ga je hier op een creatieve manier mee om.

Verder kan je denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Je ondersteunt cliënten tijdens het aanmeld- en intakeproces;
 • Je bezorgt al onze cliënten een warm welkom;
 • Je geeft individuele- en groepsbegeleiding (o.a. herstelwerkgroepen, WRAP);
 • Je draagt bij aan de (door-)ontwikkeling van het regioteam.

Waar je komt te werken:

Het team:

Als organisatie hebben we de ambitie om de zorg voor onze cliënten snel en in regionaal samenwerkingsverband aan te bieden. Voortvloeiend uit deze ambitie wordt ons eerste regioteam gevormd in Den Bosch. Dit nieuwe team ontvangt cliënten vanaf de aanmelding en biedt (herstelgerichte) behandeling in de eerste fase van het behandeltraject. In deze fase wordt onderzocht wat de hulpvraag van de cliënt is, wat hem hierin het beste kan helpen en wie dit kan bieden. Als ervaringsdeskundige draag je onder andere bij aan het intakeproces, groepsbehandelingen, herstelwerkgroepen en je biedt individuele begeleiding aan cliënten. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het vormgeven van de herstelondersteuning binnen het team. Je functie is dus veelzijdig! We vinden het belangrijk dat onze teams autonomie ervaren en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor een hoge kwaliteit van zorg; en dus zelforganiserend kunnen werken. Dat betekent dat het team uit 6 tot maximaal 12 teamleden bestaat.

Reinier van Arkel:

Als oudste psychiatrische instelling van Nederland, hebben we een interessant verleden en een duidelijke visie op de psychiatrie van de toekomst.

We helpen cliënten, jong en oud, met complexe psychiatrische problemen voorúit. Regie over eigen herstel vinden we daarbij erg belangrijk. We werken hierin samen met iedereen die van betekenis kan zijn, in de hulpverleningsketen, met ervaringsdeskundigen en familie en naasten.

Reinier van Arkel is een organisatie waar ruim 1400 professionals werken in de volle breedte van de psychiatrie; van kinder- en jeugd tot ouderenpsychiatrie en van IHT en crisis tot (klinisch) verblijf en ziekenhuispsychiatrie. Ruimte genoeg dus om je te ontplooien in een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.

Wie jij bent:

 • Je bent creatief, ondernemend en ambitieus. Je voelt je vrij om veranderingen te bedenken en door te voeren en hebt bij voorkeur werkervaring in de rol van ervaringsdeskundige;
 • Je hebt een afgeronde cursus “Werken met eigen ervaring”, “TOED” of “GOED”; in combinatie met een afgeronde HBO-V opleiding of een afgeronde agogische opleiding op HBO niveau;
 • Het is mooi meegenomen als je bent gecertificeerd als WRAP facilitator;
 • Je hebt zelf cliëntervaring met een psychiatrische kwetsbaarheid, psychische of psychosociale klachten;
 • Je vindt het leuk om groepen en individuen te begeleiden, hebt ervaring met het implementeren van een herstelvisie en je bent in staat om dit zowel op individueel niveau als in teamverband vorm te geven.

Wat kunnen wij je bieden?

 • Inschaling binnen FWG 45 van de cao GGZ;
 • Een dienstverband van 24 tot 36 uur per week (kantoortijden) voor onbepaalde tijd;
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
 • E-learnings via LearnLinq, en een breed aanbod aan opleidingen en trainingen onder meer via onze eigen Reinier Academy;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Meer weten en solliciteren:

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag.

Neem daarvoor contact op met Tanja Dankers (teammanager) of Anneke Rings (coördinator Herstelacademie).

Je kan je sollicitatie en cv, vóór 19 augustus 2020, sturen naar werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer: Plus 2020-43. De gesprekken vinden plaats op 24 augustus. Mocht je graag solliciteren maar vanwege vakantie niet in de gelegenheid zijn om 24 augustus op gesprek te komen? Neem dan contact op met werken@reiniervanarkel.nl en vermeld het in je brief.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Gooi Vecht Eem

Vacature: Ervaringswerker huiselijk geweld/kindermishandeling 24 uur pw

Hoe mooi is het als iemand weer kan meedoen in de maatschappij en jij daar jouw steentje aan hebt kunnen bijdragen? Vind je het leuk om in de samenwerking tussen gemeenten, Veilig Thuis en het Herstelnetwerk een sleutelpositie te vervullen rondom de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling? En ben je een professionele ervaringsdeskundige die het verschil gaat maken voor onze inwoners? Reageer dan snel!

Wat ga je doen?

Gemeenten en partners in de regio Gooi en Vechtstreek spannen zich in om inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling te ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en hen zo weer te laten meedoen aan onze samenleving. Het project maakt onderdeel uit van het regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. In onze visie is een stevige driehoek van professionele, wetenschappelijke en ervaringskennis van belang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid maken we het gemakkelijker voor slachtoffers en plegers om naar buiten te treden en hulp te vragen. Een ervaringsdeskundige kan als levend voorbeeld dienen dat een uitweg mogelijk is waar dit eigenlijk uitzichtloos lijkt. Zo is de ervaringsdeskundige laagdrempelig en een boegbeeld.

De ervaringswerker gaat aan de slag bij het Herstelnetwerk en bij Veilig Thuis.

Als lid van het regionaal Herstelnetwerk ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een programma van trainingen, cursussen en activiteiten die aansluiten bij de behoeften van (ex-) slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en eventueel hun naasten. Ook richt je je op het vergroten van het netwerk en het versterken van de samenwerking. Bij Veilig Thuis ga je aan de slag met het plan van aanpak om de ervaringsdeskundigheid zo optimaal mogelijk in te zetten. Je bent een ambassadeur van de gemeenten die staat voor zijn opdracht en gaat voor resultaat. Het betrekken van en luisteren naar onze inwoners is daarbij essentieel.

Onderwerpen waar je je mee bezig houdt zijn vooral:

 • Realiseren van de activiteiten uit het projectplan
 • Ontwikkelen, adviseren, implementeren en uitvoeren van trainingen, cursussen en activiteiten op het gebied van persoonlijk herstel
 • Geven van voorlichting aan bijvoorbeeld inwoners, naasten en (zorg)professionals
 • Ontwikkelen en verstevigen van het netwerk van ervaringsdeskundigen en herstelwerkers
 • Verbinden en samenwerking versterken met gemeenten en  (zorg)partners rondom het thema kindermishandeling en huiselijk geweld

Wat neem je mee en wat zijn jouw kwaliteiten?

 • Je hebt aantoonbaar meerjarige ervaring als professioneel ervaringsdeskundige bij voorkeur op het gebied van huiselijk geweld of kindermishandeling
 • Je bent een zelfstarter die vanuit jouw professie betekenisvol weet te adviseren en te realiseren
 • Je weet je plannen op een heldere wijze te formuleren en met goed onderbouwde voorstellen draagvlak te creëren
 • Je weet partijen op een natuurlijke wijze aan elkaar te verbinden en gezamenlijk resultaten neer te zetten
 • Je hebt ervaring in het organiseren van herstelgerichte activiteiten
 • Je hebt ervaring in het samenstellen van een trainingsprogramma en het daadwerkelijk geven van trainingen

Wat bieden wij?

Wij durven te stellen dat de Gooi en Vechtstreek een unieke plek is. Korte lijnen, daadwerkelijk dicht bij bewoners, een hecht regionaal Herstelnetwerk en een goede samenwerking met het Zorg en Veiligheidshuis en het Team Veilig Thuis. Je krijgt ruimte om te vernieuwen en werkt samen met andere bevlogen professionals. Kortom een prachtige inhoudelijke uitdaging.

Indien de subsidie aanvraag goedgekeurd wordt zal het project starten in september en lopen tot eind 2021. In overleg wordt de aard van het dienstverband bepaald. Je kan starten met een dienstverband van één jaar, dat afhankelijk van jouw functioneren, voortgang van het project en financiering kan worden verlengd. Voor kandidaten vanuit de gemeenten staan wij open voor detachering vanuit je huidige werkgever. Ook is een project aanstelling via Driessen HRM Payroll mogelijk of inzet als zzp-er.

Het takenpakket wordt nog ondergebracht in ons generieke HR21 functieboek. De verwachte HR21 indeling is medewerker beleidsuitvoering II. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring minimaal € 2.729,–  en maximaal € 4.008,– (functieschaal 9) op basis van 36 uur per week.

Ik wil deze baan!

Reageren kan tot en met 23 augustus  2020 uitsluitend via de sollicitatiebutton op de website www.werkenvoorgooivechteem.nl. Uiteraard zijn wij benieuwd naar je CV en nog belangrijker je inhoudelijke motivatie en enthousiasme voor deze tijdelijke functie. De gesprekken vinden plaats tussen 24 augustus en 7 september. Geef duidelijk aan als je in deze periode op vakantie bent. Werken bij de Regio vereist een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Afke Jong, adviseur bescherming en opvang, telefoonnummer: 06-50082677. Tijdens haar vakantie (van 1 augustus t/m 23 augustus) kun je met vragen terecht bij Tjolina Proost: 06-53233923.

Voor meer informatie bezoek onze website www.regiogv.nl

Geen acquisitie

 

 

 

Vacature: Sociaal Pedagogisch Werker / Ervaringsdeskundige DNO de Klomp (mbo)

Deze functie is inmiddels vergeven. 

 

 

 

Vacature: Adviseur Vakteam Inclusie met ervaringskennis in de ggz

Wat ga je doen?
Met zo’n 900 collega’s werk je aan één doel; een zorgzame samenleving waarin we omzien naar elkaar en waarin je kunt worden wie je bent. Als Adviseur vakteam Inclusie met ervaringskennis in de ggz lever je structureel en projectmatig een bijdrage aan thema’s binnen dit vakteam: peersupport- en cliëntinitiatieven, herstel- en ervaringsdeskundigheid, netwerkontwikkeling, medezeggenschap en naastbetrokkenen beleid. Je ondersteunt en adviseert cliënten, naastbetrokkenen, collega’s en jouw team binnen projecten en initiatieven. Kortom een afwisselende rol waarin zowel een beroep wordt gedaan op jouw tactische denkkracht als op jouw probleemoplossend vermogen. Je kijkt uit naar een werkplek met veel verantwoordelijkheden en ontwikkelmogelijkheden.

Uren

32

36

1 jaar, mogelijkheid contract onbepaalde tijd.

30-07-2020

20-07-2020
Jouw taken en verantwoordelijkheden
 • Je wordt als generalistisch adviseur ingezet in regio-overstijgende projecten en initiatieven. Je adviseert en organiseert met betrekking tot onderwerpen gericht op herstel ondersteunende begeleiding.
 • Je signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid en herstel ondersteunende zorg en je stelt beleidsvoorstellen op dit gebied op. In samenwerking met je collega-adviseurs stel je het jaarplan op.
 • Je ontwikkelt en implementeert nieuwe beleidsinstrumenten.
 • Je stelt procedures en (werk)procesbeschrijvingen op (of stelt deze bij) en je borgt de naleving hiervan binnen de teams.
 • Je draagt zorg voor de context gebonden begeleiding en deskundigheidsontwikkeling van de ervaringsdeskundigen binnen de organisatie
 • Je verzamelt gegevens en informatie en verwerkt deze tot rapportages ter ondersteuning van de Teammanagers, project- en werkgroepen en adviseurs.
 • Je adviseert en ondersteunt de teammanagers, regiomanagers en je collega’s gevraagd en ongevraagd bij de toepassing, bijstelling en implementatie van het beleid.
 • Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding en je hebt aantoonbare generalistische ervaringskennis opgedaan in de ggz;
 • Ervaringsdeskundigheid is een pre, maar niet noodzakelijk.
 • Je bent in staat een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van herstel ondersteunende begeleiding.
 • Je werkt zelfstandig in het uitoefenen van je functie en je neemt initiatief in het adviseren van de organisatie.
 • Je hebt ervaring in het schrijven van beleidsdocumenten.
 • Je hebt ruime ervaring met het werken in projecten.
 • Je bent een ondernemende collega die in staat is innovatief te denken.
 • Zowel je mondelinge als schriftelijke vaardigheden zijn om over naar huis te schrijven.
 • Je hebt een probleem analyserend vermogen.
 • Je beschikt over analytisch vermogen om resultaten en de trends en ontwikkelingen binnen én buiten RIBW GO te kunnen volgen en te monitoren;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de thema’s binnen vakgroep Inclusie.
 • Je kunt een geldige verklaring omtrent het gedrag overleggen en referenties aanleveren.
Wij bieden
 • We willen met je samenwerken in een werkweek van 32 uur (0,88 FTE). Het is mogelijk om tijdelijk 36 uur te werken. In eerste instantie is de vacature voor de duur van een jaar. Hierna is verlenging tot een vast dienstverband mogelijk als jij goed op je plek zit en wij dat ook vinden. Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg:
 • Pensioenopbouw bij PFZW;
 • Je ontvangt een eindejaarsuitkering (8,33%) en vakantiegeld (8%). Daarnaast kun je gebruikmaken van onze meerkeuze arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsplan;
 • Mogelijkheden voor opleiding/ontwikkeling en persoonlijke groei;
 • De standplaats kan Zwolle of Hengelo zijn.

Het salaris is afhankelijk van je werkervaring en bedraagt maximaal € 4010,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (functiegroep 55). Een Talent Management Analyse (TMA) kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Jouw team

Je maakt onderdeel uit van Vakteam Inclusie. Je landt in een team dat toe is aan de volgende stap op het gebied van professionalisering van taken en werkzaamheden. Het is een fijne groep mensen die voor elkaar klaar staat en met een positieve blik naar de toekomst kijkt. De Adviseurs van Vakgroep Inclusie werken vanuit Zwolle en Hengelo en worden ingezet op verschillende thema’s afhankelijk van hun expertise en affiniteit. Vakteam Inclusie is onderdeel van de afdeling Mens en Kwaliteit en valt onder de aansturing van de manager Mens en Kwaliteit.

Moedig, ontwikkelingsgericht, vol vertrouwen en integer

Ook wij worden als team gedreven door de kernwaarden van onze organisatie: moedig, ontwikkelingsgericht, vol vertrouwen en integer. Daar hebben wij ons aan verbonden en daar handelen we naar in de omgang met elkaar als collega’s en in de keuzes die we maken in ons werk.

Ben jij degene die wij zoeken?

Laat dan vooral van je horen. Wij kunnen niet wachten om samen met jou onze ambities realiteit te laten worden. Ontmoeten we elkaar tijdens de gesprekken op donderdag 30 juli 2020 (onder voorbehoud van vakanties)?

Wil je meer weten?

WhatsApp of mail!. Direct solliciteren kan natuurlijk ook, leuk! Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten.

 

Vacature: ervaringsdeskundige opvang daklozen 

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature: ervaringsdeskundige Tolbrug

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature: ervaringswerker Herstel GGD

De functie

Als ervaringswerker binnen de geïntegreerde voorziening Zuidoost (GV) ga je jouw deskundigheid in zetten door het coördineren en uitvoeren van de werkzaamheden rondom het thema herstel, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid. Je legt verbinding, ondersteunt en informeert cliënten en medewerkers met als doel de organisatie te helpen in haar streven een herstel ondersteunende organisatie te zijn.

De ervaringsdeskundigheid kan je, zowel naar de cliënten als naar de teamleden, inzetten. Verder verwachten wij kennis van de verslavingszorg, waardoor je in staat bent om het begrip herstel te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Werkzaamheden

 • Het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van herstelactiviteiten;
 • Het leveren van een bijdrage aan het bepalen van individuele begeleiding op basis van je ervaringsdeskundigheid;
 • Het bieden van herstelondersteuning aan cliënten;
 • Het geven van informatie, voorlichting, themabijeenkomsten en trainingen. Een proactieve houden is vereist in verband met de ontwikkeling van deze functie.

 

Vacature:

Ervaringswerker Kliniek Gesloten Haarlem Zuiderpoort (2432 uur)

Sollicitatietermijn is inmiddels verstreken.

 

Vacature: ervaringsdeskundig medewerker

Deze functie is inmiddels ingevuld.

 

 

Vacature: peer support werker

Ben jij de Peer Support Werker met een onvoorwaardelijk vertrouwen in herstel?
Dan zoeken we jou!

Peer Support Werker
Per direct, 28-32 uur per week

Bij Lister begeleiden we mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Werken bij Lister betekent verder gaan dan de geijkte paden. Ieder mens is namelijk uniek en vraagt om een eigen aanpak. Deze steun, hoe lang of kort ook nodig, geef je samen vorm. Net zo lang tot alles weer loopt zoals gewenst. Dat dit moment komt, daar vertrouwen we bij Lister op. Altijd.

Bij Lister ga je verder. Dit ga je doen vanuit je ervaringsdeskundigheid lever je een bijdrage aan het creëren van ruimte voor de herstelprocessen van mensen, zowel in individuele cliëntcontacten als in trainingen en groepsactiviteiten. Je biedt hierbij zelfhulptrainingen, zoals bijvoorbeeld de WRAP.  Als onderdeel van het team heb je vanuit de eigen (ervarings)deskundigheid  een bijdrage in de ontwikkeling naar een meer herstel ondersteunende zorg en biedt  je ook (praktische) begeleiding aan cliënten. Je fungeert indien nodig in voorkomende gevallen als bruggenbouwer naar professionele hulpverlening.  Samenwerken en afstemmen met de formele en informele netwerken rondom de cliënt doe je van nature. Je stuurt cliënten en vrijwilligers aan bij de invulling van hun werkzaamheden.Dit ben jijJe bent authentiek, oprecht en weet vanuit vertrouwen contact te maken met onze clienten. Bij Lister vinden we het belangrijk dat je jezelf bent en iets eigens laat zien in je begeleiding. Ook geloof jij altijd in de herstelkracht van de cliënt. Hoe dan ook. Jouw authenticiteit en dit onvoorwaardelijke vertrouwen maken jou onderscheidend. Je hebt kennis van en respect voor verschillende culturen en levensbeschouwingen.Kennis en ervaringJe beschikt over een relevant diploma op hbo-niveau aangevuld met functiegerichte opleidingen en kennis van didactiek en groepsdynamica.  Je bent wrap-facilitator en aantoonbaar ervaring hierin. Ook heb je meerdere jaren werkervaring in de psychiatrie en/of het geven van cursussen/trainingen.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de praktijk, wil je altijd blijven groeien. Je vindt het dan ook vanzelfsprekend om te reflecteren. Zelf, met de cliënt en met het team. Op basis hiervan stel je je werkwijze bij wanneer nodig. Je bent analytisch en blijft altijd kritisch op het professioneel handelen vanuit de waarden en visie van Lister.LocatieomschrijvingEnik is een recovery college: een centrum voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. Een school voor het leven. Je kunt verschillende cursussen, trainingen en herstelwerkgroepen volgen om jezelf te versterken. Op deze wijze werk je, zonder tussenkomst van ggz-hulpverleners, actief aan je eigen herstelproces.

Bij Enik gelden de waarden gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Je bent met ‘peers’ (gelijkgestemden) onder elkaar. Je leert van elkaar, inspireert elkaar en steunt elkaar door het uitwisselen van onderlinge ervaringen. Dit geheel heet peersupport. Ook de werknemers van Enik zijn peers.ArbeidsvoorwaardenDe salariëring vindt plaats volgens FWG groep 40/45. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ggz, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn vallen. Wij bieden uitgebreide scholingsmogelijkheden en een ruime woon/werk-reiskostenvergoeding. In eerste instantie bieden we een jaarcontract, met uitzicht op verlenging.Interesse?Enthousiast geworden van deze vacature? Leuk! Solliciteer dan direct!
Heb je nog vragen? Bel gerust met Karianne Vogel, (06-10375382).

 

 

 

Stagiair ervaringsdeskundige (uren per week: 16)

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature: begeleider

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

 

Vacature: professionele ondersteuner cliëntenraad

Deze functie is inmiddels vergeven.

Vacature: ervaringsdeskundige Sprang-Capelle (jeugd) 

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

 

Vacature: museumvrijwilliger

Bedrijfsomschrijving

De organisatie

Humanity House biedt in haar museum via de ervaringsreis hoe het is om een conflict mee te maken en brengt via tijdelijke tentoonstellingen thema’s als (on)recht en vluchten voor het voetlicht. Daarnaast organiseren we avondprogramma’s in de vorm van debatten, evenementen en filmavonden waarin mensen met elkaar in gesprek gaan over humanitaire thema’s. Ook biedt Humanity House verschillende educatieve programma’s aan waarbij we scholieren en studenten stimuleren om zelf kritisch na te denken over mondiale vraagstukken. Tot slot hebben we een sfeervol museumcafé, een buitenterras en verhuren we (vergader)zalen voor bijeenkomsten en events.

Omdat wij in ons museum en op ons podium aandacht vragen voor mondiale uitdagingen en actief verbinding zoeken, worden mensen met een migratie- of bi-culturele achtergrond extra aangemoedigd te solliciteren. In het bijzonder waarderen wij sollicitaties van personen met een vluchtelingenachtergrond. De verhalen van mensen die door toedoen van conflict of vervolging hun land hebben moeten verlaten staan centraal in ons museum en de programma’s die we in het onderwijs aanbieden. We vinden het daarom belangrijk dat deze verhalen met en door ervaringsdeskundigen kunnen worden gedeeld.

Vacaturetekst

Wat ga je doen?

De werkzaamheden van het museumteam bestaan uit educatie-, horeca- en receptiewerkzaamheden. Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om zich in te zetten voor één van de volgende onderdelen: educatie, horeca of receptie. Vind je het leuk om je in te zetten voor alle onderdelen? Dat kan natuurlijk ook. De werkzaamheden zijn als volgt:

· Het zelfstandig ontvangen en begeleiden van een schoolgroep;

· Het ontvangen, verwelkomen en registreren van bezoekers;

· Het opnemen van bestellingen in ons café en op ons terras en het serveren van deze;

· Het opbouwen van zalen voorafgaand aan vergaderingen en het serveren van lunches en hapjes;

· Het serveren van drankjes tijdens onze (avond)programma’s;

· Het opstarten en afsluiten van het museum.

Wie zoeken wij?

· Je bent servicegericht, hebt een hands-on mentaliteit en bent sociaal en communicatief vaardig;

· Je hebt interesse in de onderwerpen die bij Humanity House aan bod komen en je houdt jezelf graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de wereld;

· Je werkt graag met jongeren en spreekt de taal van onze doelgroep;

· Je kunt de verantwoordelijkheid nemen voor een groep scholieren en vindt het leuk om voor groepen te spreken;

· Je bent op oproepbasis minimaal 8 uur per maand beschikbaar en flexibel inzetbaar (ook in de avonden en het weekend);

· Je bent bij voorkeur minimaal 4 maanden beschikbaar als vrijwilliger;

· Voldoende mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

· Je bent woonachting in de omgeving van Den Haag;

· Bij aanname vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Wat bieden wij?

· De mogelijkheid om bij te dragen aan een wereld waarin we in vrijheid en respect met elkaar kunnen leven;

· Een gezellig, enthousiast, divers en jong team;

· Een bijzondere plek met ontmoetingen die je bijblijven;

· Gratis bijwonen van alle programma activiteiten die Humanity House organiseert;

· Reiskostenvergoeding;

· Vrijwilligersverzekering.

Branche: Organisatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Reiskostenvergoeding

Parttime uren: 2-10 per week

Soort dienstverband: Parttime, Vrijwilligerswerk

Salaris: €0,00 per maand

Thuiswerken:

 • Nee

 

 

 

 

 

Vacature: Ervaringsdeskundig medewerker

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature (ook voor een ervaringsdeskundige!): Ambulant Casemanager FACT LVB 

Als casemanager maak je onderdeel uit van het Forensische FACT Team, dat outreachend werkt. Het team bestaat naast jou als daadkrachtige casemanager onder andere uit een psychiater, verpleegkundig specialist, (GZ) psycholoog en een systeemtherapeut. Je werkt samen met verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en agogen. Je begeleidt de cliënten op basis van hun behandelplan in het terugdringen en voorkomen van recidive en maatschappelijke overlast. Daarnaast neem je deel aan verschillende overlegvormen, intervisie en deskundigheidsbevordering.

We stellen je één van onze cliënten voor:  Piet is 38 jaar en dakloos. Overdag verblijft hij veelal op straat en drinkt veel alcohol, daarnaast gebruikt hij af en toe cocaïne. Piet komt veelvuldig in aanraking met de politie wegens overlast op straat (openbare dronkenschap, schreeuwen en het bedreigen van mensen). Hij zet familie regelmatig onder druk voor geld. Piet heeft de diagnose schizofrenie, van het paranoïde type en heeft een verstandelijke beperking.

Jeuken jouw handen als je dit leest? Sta jij zo stevig in je schoenen dat je graag met mensen als Piet en anderen in een uitdagende en complexe doelgroep werkt? Ben jij blij met kleine successen en heb je zin om te werken binnen een enthousiast team? Kortom; ben jij de missende schakel die we nodig hebben in onze FACT teams? Dan vragen wij jou te solliciteren op deze vacature.

Wat breng je mee?

Wij zoeken een casemanager die ervaring heeft in de (forensische) zorg, bij voorkeur in ambulante teams. De doelgroep waar we mee werken omvat forensische cliënten met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Deze doelgroep loopt vast op verschillende levensgebieden. Om goed tot je recht te komen in onze FACT teams, beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • je levert samen met je collega’s zorg zoals je die ook aan je familie gunt. Je werkt op een mensgerichte en verbindende wijze;
 • jouw humor zorgt ervoor dat je op een prettige manier zorg kunt verlenen;
 • je hebt power! Je kunt een aardige caseload aan. Daarnaast heb je ook nog aandacht voor je collega’s in het team;
 • als het hectisch wordt, dan houd je de moed erin en blijft positief;
 • je bent tenslotte leergierig en geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het vakgebied.

Heb je naast deze kwaliteiten een afgeronde opleiding op hbo-niveau (MWD, HBO-V, SPV of SPH) en minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie of als verpleegkundige, maatschappelijk werker of agoog, dan is deze functie op jouw lijf geschreven! Ook arbeidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen (mits CONO) zijn welkom om te solliciteren. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij bieden jou?

Naast een interessante baan in een uitdagende branche bieden wij een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens cao GGZ waarbij een vastgestelde CAO loonsverhoging geldt van 3% per 1 aug 2020 en 2,1% per 1 juni 2021. Deze functie is ingedeeld in functiegroep 55 afhankelijk van opleiding en werkervaring, hiernaast krijg je 8% vakantiegeld en een 13e maand. Ook bouw je pensioen op bij ons fonds en bieden wij een tegemoetkoming in reiskosten voor woon- werkverkeer. Daarnaast zijn er meerdere aantrekkelijke regelingen zoals een fietsregeling. Om ervoor te zorgen dat jouw kennis optimaal blijft krijg je de mogelijkheid voor het volgen van cursussen en opleidingen.

Over Fivoor

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds patiënten met een forensische indicatie en anderzijds patiënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte.

Samen maken we Fivoor. Met onze cliënten, onze partners, onze omgeving en elkaar. Bij ons staat de goede band met collega’s en patiënten centraal waarbij er wordt gewerkt binnen een informele sfeer, met korte lijntjes zodat wij maatwerk kunnen leveren voor onze patiënten. Fivoor prikkelt jou om out of the box te denken en met hart en ziel samen te werken aan perspectief voor iedereen. Wil jij in een uniek werkveld de zorg aan gaan? Dan is Fivoor dé plek voor jou.

Onze collega’s vertellen graag meer over Fivoor! Klik hier.

Interesse en informatie

Heb je interesse, maar wil je graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Kirsten van Tongeren (teammanager) via 06-10668137.

 

 

 

Vacature: counselor in de verslavingszorg (voorkeur voor ervaringsdeskundige!)

Wij zijn ter versterking van ons team in de kliniek op zoak naar een

Counselor (HBO)

Werkweek: tussen 24 – 36 uur per week
Standplaats: Amsterdan, Amersfoort

Het verschil maken voor en met mensen die het verschil nodig hebben. Samen in een team van betrokken professionals waarin iedereen zijn of haar eigen ervaringen en expertise inzet om met onze cliënten het beste resultaat te behalen. Dat betekent werken bij SolutionS.

Al meer dan tien jaar zijn wij toonaangevend binnen de verslavingszorg in Nederland, daar zijn we trots op. Wij bieden zowel ambulante therapie als een integraal klinisch programma gericht op de behandeling van dosering- en verslavingsproblemen, zoals alcohol, drugs en medicijnen.

We voelen ons verantwoordelijk voor méér dan het enkel bieden van verslavingszorg. Zo vinden wij het belangrijk om het taboe op het hebben van een verslaving te doorbreken. Dan zullen mensen eerder om hulp vragen en kunnen we helpen om ‘erger’ te voorkomen.

Past onze manier van werken bij jou? Wil je graag je bijdrage leveren aan waar Solutions voor staat? Solutions is een groeiende organisatie en is continue op zoek naar nieuwe collega’s.

De functie
SolutionS biedt naast klinische behandeling ook uitgebreide ambulante en nazorgtrajecten, verspreid over diverse locaties in het land. We werken zowel individueel als groepsgericht en hebben vooral veel aandacht voor het systeem. Onze behandelprogramma’s integreren het 12-stappenmodel met onder meer CGT, psychotherapie, MI en systeemtherapie.

Als counselor werk je in een multidisciplinair team. De volgende werkzaamheden maken onderdeel uit van de functie:
1. Het opstellen van behandelplannen (op basis van bestaande programma’s) voor cliënten met uiteenlopende verslavingsproblematiek en comorbide problematiek.
2. Behandelen van cliënten in behandeltraject.
3. Coördineren en uitvoeren van behandelplannen; zowel in groeps- als individueel verband.
4. Diverse activiteiten die bijdragen aan verdere professionalisering en groei van de afdelingen.

Wij vragen

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie beschik je in ieder geval over een afgeronde, relevante opleiding op HBO-niveau, zoals die van GGZ agoog. Op basis van je opleiding dien je directe, declarabele tijd te mogen schrijven op een GGZ DBC.

Je hebt aantoonbaar affiniteit met het behandelen van verslavingsproblematiek. Kennis en ervaring met de 12 stappen is een pré. Je persoonlijkheid kenmerkt zich door een proactieve houding, gericht op samen realiseren van een professionele afdeling en een inspirerend werkklimaat. In je dagelijks functioneren draag je dit uit en ben je een voorbeeld voor collega’s. Je visie sluit aantoonbaar aan bij die van onze onderneming; onder andere de visie op succesvolle behandeling van verslavingsproblematiek.

De vacature staat nadrukkelijk open voor ervaringsdeskundigen, mits enige jaren aantoonbaar goed in herstel en mits in bezit van afgeronde, relevante opleiding.

Wij bieden
In de eerste plaats een zeer uitdagende functie bij een succesvolle organisatie die echt ergens voor staat. Werken in een mooie, sociale omgeving. Je hebt alle ruimte voor eigen initiatieven en mogelijkheden jezelf (en anderen) te ontwikkelen. We zijn aangesloten bij de CAO GGZ. Deze CAO biedt een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. De functie wordt gewaardeerd in schaal 50. Werktijden zijn afhankelijk van de locatie, mogelijk roulerend ook buiten kantoortijden, in de avond en het weekend.

Interesse?
Je kunt je CV en motivatiebrief naar ons mailen, via indeed.
Mocht je nog vragen hebben over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Tamara van Barlingen via 0342 – 427 060.

Soort dienstverband: Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

Vacature: ervaringsdeskundige Ggzhulponliine (8 uur) 

Zo werk jij

Voor wie ben jij er? Volwassenen met psychologische problemen en stoornissen. Ggzhulponline is de volledig online zorg, 24/7 bereikbaar, geboden door GGz Centraal.  Kortom, je bent er als ervaringsdeskundige door:

 • informatie en voorlichting geven over herstel, herstelfasen, het herstelproces en herstelactiviteiten.
 • advies te geven over de behandeling in het multidisciplinaire behandelteam vanuit patiënt perspectief.
 • patiënten te ondersteunen bij de volledig digitale behandeling, via beeldbellen, online behandelmodules, online dagboeken en waar mogelijk met nieuwe technieken zoals Virtual Reality.
 • na te denken over de invulling en implementatie van herstelgericht werken en herstel bevorderende activiteiten binnen ggzhulponline.
 • het bieden van herstelondersteuning aan cliënten en begeleid je hen door dit proces.

Je krijgt alle ruimte om zowel binnen als buiten ggzhulponline met andere ervaringsdeskundigen binnen GGZ Centraal samen te werken. Dichtbij en deskundig. Dat typeert onze organisatie en zo behandelen wij onze cliënten.
Jouw nieuwe collega’s van Ggzhulponline, onderdeel GGz Centraal, wachten al op je. Met jou als ervaringsdeskundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het bieden van gespecialiseerde online geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen met psychologische problemen of stoornissen.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven; als startend label zijn wij opzoek naar pioniers:  ondernemende, moderne, innovatieve professionals. Nieuwe collega’s die van aanpakken weten en het als hun taak zien verwachtingen te overtreffen.

Met elkaar
Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.
Ons nieuwe label ggzhulponline biedt geestelijke gezondheidzorg zonder barrières door deskundige therapeuten, voor iedereen, direct beschikbaar, op elk tijdstip van de dag, vanaf elke plek in de wereld, thuis, op het werk of op reis.
Wij geloven dat online behandelen voor een deel van onze cliënten de toekomst heeft en dat we online minstens even goede – maar flexibelere – zorg kunnen bieden dan face-to-face.
Wij zorgen voor jou

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als ervaringsdeskundige bij GGz Centraal rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 1.898,- en € 2.949,- (CAO GGZ, functiegroep 40) op basis van 36 uur.
 • een contract voor 8 uur per week voor een jaar. Bij wederzijds enthousiasme ligt een vast contract daarna voor de hand.
 • een eindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van het jaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een goede pensioenregeling. Prettig voor later!
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of extra verlof.Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.
Wat neem je mee?

Jij bent een ondernemende, moderne innovatieve professional. Daarmee wil je grenzen verleggen op het gebied van online behandelen. Uiteraard heb je ook een actieve en inspirerende en motiverende basishouding en zet graag jouw ervaringen in om anderen te ondersteunen.  Je past binnen GGz Centraal als je net als wij de cliënt altijd voorop stelt meegaat in veranderingen en jezelf altijd wilt verbeteren. Ook heb je voor deze baan:

 • een opleiding op MBO niveau 4 op het gebied van maatschappelijke of sociaal pedagogische hulpverlening aangevuld met een afgeronde opleiding ervaringsdeskundige of AD ervaringsdeskundige in de zorg en welzijn.
 • ervaringsdeskundigheid in het overleven van een ontwrichtende aandoening.
 • aantoonbare ervaring als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg
 • goede communicatieve én sociale vaardigheden.
 • transparant in (be-)handelen, optimistische attitude en bij uitstek een teamspeler.
 • flexibele werkhouding, je bent bereid om je werkuren over minimaal 4 dagen per week te spreiden én  ook om geregeld in de avond en/of in het weekend een aantal uren te willen werken.
 • een goed toegeruste werkplek, conform Arbo richtlijnen met goed functionerende wifi verbinding.

 

Vacature: ervaringsdeskundige

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature: begeleider

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature: ervaringsdeskundige

Deze functie is inmiddels vergeven

 

Vacature: Ervaringsdeskundige/herstelcoach

Dit ga je doen

Waarschijnlijk weet je als geen ander wat het werken als ervaringsdeskundige inhoudt. Het uitdragen van de herstelvisie, het ondersteunen van patiënten o.a. door coaching en training en het voortdurend voor het voetlicht brengen van een hoopvol perspectief. Met je ervaring ben je een unieke bron van kennis en bij uitstek het voorbeeld voor hoop en herstel. Het Herstelcentrum van GGNet, bied je ondersteuning in de beroepsuitoefening onder andere door intervisie, moreel beraad, scholing en training. Als ervaringsdeskundige heb je de mogelijkheid om vanuit datzelfde Herstelcentrum te participeren in het Consultteam voor het bieden van herstel- of diagnose specifieke consultatie aan overige behandelteams en patiënten binnen GGNet.

Hier ga je werken

De Buurse is een afdeling voor intensieve vervolgbehandeling, waar zeer kwetsbare patiënten met een intensievere behoefte aan zorg klinisch worden behandeld. Professionele zorg voor de complexe psychiatrische patiënt, met meestal ook verstandelijke beperkingen in combinatie met middelenmisbruik is onze specialiteit.

We gaan uit van herstelgerichte zorg en autonomie van de patiënt. We bieden zorg op maat.
Patiënten hebben naar eigen behoefte, voorkeuren en mogelijkheden een dagprogramma. Zowel in groepsverband als individueel. Het team bestaat voornamelijk uit verpleegkundigen en agogen.
Naast het werken op de IVB kun je ook ingezet worden op de High Intensive Care of andersom, wij houden rekening met jouw ervaring om je op de juiste plek in te laten stromen zodat je kunt groeien als professional. Belangrijke stappen naar herstel bereiken we samen. Samen met de patiënt, zijn naasten, ketenpartners en het team. We zoeken samen naar regie en kracht en zetten dit optimaal in om onze patiënten weer zelfverzekerd en enthousiast deel te laten nemen aan de maatschappij.

Dit ben jij

• Je hebt een ontwrichtende psychische aandoening gehad waar je voldoende afstand van hebt genomen en hebt geleerd deze ervaring professioneel in te zetten
• Je hebt bij voorkeur een opleiding gevolgd waardoor je BIG-geregistreerd bent dan wel een functie hebt die in de DBC beroepentabel voorkomt
• Je hebt een afgeronde relevante opleiding op het gebied van ervaringsdeskundigheid op mbo niveau 4
• Bij voorkeur heb je een aantal jaren werkervaring als ervaringsdeskundige en heb je ervaring en/of affiniteit met de doelgroep
• Je bent een pionier, jouw werk is verfrissend; dit houdt in dat je normaliseert ‘wat mensen overkomen is’ en hierdoor stigma tegen gaat
• Je weet zowel patiënten als teamleden te motiveren
• Je bent een ‘out of the box’ denker en stelt maatwerk voorop
• Je kunt goed samenwerken met andere teamleden en kunt  weerstand verdragen
• Je kunt solistisch werken, bent proactief en beschikt over goede sociale, mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• Je kunt knelpunten in de uitvoering van jouw werkzaamheden zelfstandig oplossen
Bovenal ben je een bevlogen ervaringsdeskundige en heb je overtuigingskracht; jouw levensverhaal staat centraal.

Dit bieden we je

We bieden je een leuke werkplek voor gemiddeld 24-32 uur per week. Het betreft een dienstverband voor in eerste instantie de duur van 1 jaar. De functie is ervaringsdeskundige en wordt marktconform beloond.

Solliciteren
Spreekt deze functie je aan? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet. Deze vacature sluit zodra wij de juiste kandidaat hebben gevonden.
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Marnix Alblas, coördinator Herstelcentrum,  088-933-1448.

 

Vacature: begeleider is inmiddels vergeven

Vacature: vrijwilliger Brijder Kliniek is inmiddels vergeven

 

 

Vacature: Senior Persoonlijk Begeleider

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

Vacature: ervaringswerker FACT Veghel 

Deze functie is inmiddels vergeven

 

Vacature: ervaringsdeskundig begeleider te Eindhoven

Deze functie is vergeven

 

Vacature: Ervaringswerker team, High Intensive Care & Ouderen kliniek Oss

Deze functie is inmiddels vergeven. 

 

Vacature: ervaringsdeskundig begeleider

Reactie termijn is inmiddels verstreken.

Begeleider

Reactie termijn is inmiddels verstreken.

Vacature: Ervaringsdeskundige te Weert

Vacature is inmiddels verlopen.

Stagiaire Ervaringsdeskundige Zorg en Welzijn

Reactie termijn is inmiddels verstreken.

 

 

Vacature: Ervaringswerker is inmiddels ingevuld.
Vacature: Uitvoerend ervaringsdeskundig medewerker, Team Goirke & Safehouse

Vacature is inmiddels vergeven.

 

Vacature: Ervaringsdeskundige in opleiding (stage)
Vacature is inmiddels vergeven

 

Vacature: Ervaringsdeskundige Centrum Persoonlijkheid 

Functie is vergeven

 

Vacature: ervaringsdeskundige Almere 

Vacature is inmiddels ingevuld.

 

Vacature: ervaringsdeskundige

Deel jij graag jouw enthousiasme over de behandeling van PSYTREC? Dan is dit iets voor jou! Wij zijn namelijk op zoek naar een ervaringsdeskundige die zijn/haar ervaringen wil delen met de cursisten op de terugkomdag.

 

Over de functie

Als ervaringsdeskundige deel je jouw ervaring met de behandeling en de periode na de behandeling op de terugkomdag aan de huidige cursisten en hun naastbetrokkenen. Jij weet namelijk als geen ander hoe het is om behandeld te worden bij PSYTREC. Omdat ons behandelprogramma zo uniek is, is het voor ons logisch om de kennis en persoonlijke ervaringen van de oud-cursisten in te zetten. Als ervaringsdeskundige maak je deel uit van ons team ‘ervaringsdeskundigen’.

Wij zijn daarom op zoek naar iemand die affiniteit heeft met de doelgroep (cursisten en hun naastbetrokkenen, maar ook zorgprofessionals) en de visie van PSYTREC. Je deelt graag jouw eigen ervaring met PTSS, de behandeling bij PSYTREC en de fase na de behandeling. Deze functie is te vervullen voor twee vrijdagen per maand (om de week) van 09:15 uur tot 14:45 uur.

Vacature: Sociale studies Associate Degree Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn 1e of 2e leerjaar (Fontys)
Reactie termijn is inmiddels verstreken.

Senior ervaringsdeskundige – Herstelwerkplaats

Vacature is inmiddels vergeven.

 

 

 

De Interne Opleidingsschool zoekt een praktijkopleider met ervaringsdeskundigheid (MBO / 36 uur p/w)

Termijn om te solliciteren is verstreken.Vacatures zijn inmiddels opgevuld.

 

Zorgbemiddelaar met ervaringsdeskundigheid

Deze functie is inmiddels vergeven.

 

https://www.antesgroep.nl/werken-bij/vacatures/

De functie van ervaringswerker is inmiddels vergeven. Wel zijn er nog vacatures voor (woon)begeleiders.

 

Werken bij Lister
Bij Lister begeleiden we mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblemen. Onze cliënten zijn mensen met verschillende achtergronden, eigen ideeën en een eigen manier van leven. Ieder mens is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Werken bij Lister vraagt daarom ook verder gaan dan de geijkte paden. Steun, hoe lang of kort ook nodig, geef je samen vorm. Net zo lang tot alles weer loopt zoals gewenst. Dat dit moment komt, daar vertrouwen we bij Lister op. Altijd.

Wij zoeken herstelcoaches en ggz-specialisten om ons team te versterken. Geloof jij onvoorwaardelijk in herstel? Kom dan bij Lister werken.

Bekijk al onze vacatures

 

 

Ervaringsdeskundige gezocht voor een tijdelijke en overzichtelijke opdracht! Deze positie is inmiddels succesvol ingevuld.

 

Vacature: ervaringsdeskundige

De 15 Gebiedsteams ggz en 1 transdiagnostisch team verlenen ambulante zorg aan mensen die kwetsbaar zijn vanwege ernstige psychische aandoeningen en vaak meerdere diagnoses tegelijkertijd hebben. Zij hebben problemen en hulpvragen op (bijna) alle levensgebieden, zoals wonen, werken, dagbesteding, sociale contacten, financiën, zingeving en gezondheid. Daarmee zijn er ook flinke beperkingen in hun maatschappelijk functioneren. Veel patiënten die in behandeling zijn van de Gebiedsteams hebben behoefte aan ondersteuning op deze diverse vlakken. Zij zijn meestal al langdurend in contact met de geestelijke gezondheidszorg. Een extra specialisme van de Gebiedsteams ggz is de behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. We werken nauw samen met onze netwerkpartners en met de collega’s van andere afdelingen van Altrecht. We werken volgens de F-ACT methode: ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken.

Wat ga je doen?

Als ambulante ervaringswerker maak je deel uit van een gebiedsgericht multidisciplinair team, met onder andere psychologen, SPV-en, psychiaters, casemanagers en andere ervaringswerkers. Iedereen draagt vanuit haar eigen expertise bij aan een gezamenlijk doel: herstelondersteunende zorg voor onze patiënten. Patiëntsturing, zelfregie, keuzevrijheid en het herstelproces staan hierbij centraal. Het is voor patiënten vaak erg helpend om ondersteuning en begeleiding te krijgen van mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om psychiatrisch patiënt te zijn. Vanuit jouw ervaringsdeskundigheid biedt jij deze ondersteuning aan patiënten met psychiatrische problematiek. Dit leidt er toe dat er ruimte wordt gemaakt voor het individuele herstelproces van de patiënt, de empowerment wordt versterkt en de emancipatie wordt bevorderd. In teambesprekingen breng jij het patiëntperspectief en het belang van herstelondersteunende zorg onder de aandacht bij jouw collega’s. Ook werk je nauw samen met naasten van patiënten en ketenpartners. Je maakt deel uit van een organisatie waarin enthousiaste, goed opgeleide collega’s staan voor de doelgroep en voor het verder optimaliseren van de zorgverlening. Een belangrijke baan dus die veel voldoening geeft.

https://www.altrecht.nl/over-ons/werken-en-leren/
Aan de slag als ervaringsdeskundige

De essentie van ervaringsdeskundigheid is het ‘vermogen om op grond van eigen herstelervaring ook aan anderen ruimte te bieden, mogelijkheden aan te dragen en perspectief te geven voor herstel’. (uit: Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de GGZ, 2012). Om jezelf een ervaringsdeskundige te noemen, is dus méér nodig dan het ‘hebben’ van ervaring. Open reflecteren op je eigen en andermans handelen is bijvoorbeeld een vaardigheid die nodig is voor een professionele ervaringsdeskundige. De ontwikkeling van ervaring tot ervaringsdeskundigheid wordt hieronder schematisch weergegeven.

Schema_ontwikkeling_ED_600

Beroepscompetentieprofiel

Het beroepscompetentieprofiel van de ervaringsdeskundige is te downloaden via GGZ Nederland.

Veel gestelde vragen over ervaringsdeskundigheid
 Wanneer ben je ervaringsdeskundig begeleider?

Belangrijk om te weten is dat een ‘patiënt met ervaring’ nog geen professionele rol heeft als ervaringsdeskundige. Hoe de ontwikkeling van ‘patiënt met ervaring’ naar een ervaringsdeskundige die werkzaam is als ervaringswerker binnen een multidisciplinair behandelteam verloopt, ziet u in het schema eerder op deze pagina.

Hoe word je ervaringsdeskundig begeleider?

Ervaringsdeskundig begeleider word je niet zomaar. Een MBO- of HBO-diploma is een vereiste. Op MBO-niveau wordt de BBL opleiding MZ-BGE geadviseerd (onder andere de BGE-opleiding bij het ROC Zadkine). BBL betekent 20/24 uur werken en 1 dag per week naar school. De ervaring leert dat dit een pittig traject is, omdat je veel tegelijk moet doen en ontwikkelen (werken binnen de ggz, eigen ervaringen op een ander niveau verwerken, veel huiswerk en opdrachten voor school doen). Op HBO-niveau is een zorggerelateerde opleiding (bijvoorbeeld MWD, SPH) aangevuld met een cursus op het gebied van Herstel en ervaringsdeskundigheid aangewezen, zoals ‘Werken met eigen ervaring’, ‘Herstellen doe jezelf’ of de TOED-training. Zonder een geschikte opleiding is een betaalde baan op het gebied van ervaringsdeskundigheid moeilijk te realiseren.

Kan ik ook ervaringsdeskundig begeleider worden door een cursus te volgen?

Het volgen van cursussen zoals ‘Werken met eigen ervaring’, ‘Herstellen doe jezelf’, of de TOED-training is zinvol en zeer aan te raden. Het is echter niet voldoende om uiteindelijk een betaalde baan te vinden. Het is dus noodzakelijk om naast deze cursussen nog een diploma van een, bij voorkeur zorggerelateerde, MBO- of HBO-opleiding op zak te hebben.

Zijn er leer-/werkplaatsen binnen Altrecht?

Ja, het aantal leer-/werkplaatsen wordt per schooljaar vastgesteld, maar is beperkt. De vacature voor een opleidingsplaats voor begeleider met ervaringsdeskundigheid (opleiding MZ BGE) wordt in februari opengesteld voor het volgende schooljaar. Hierop kun je solliciteren. Aansluitend vindt een informatieavond plaats en eventueel een sollicitatiegesprek. Meer informatie.

Kan ik ook als vrijwilliger met ervaringsdeskundigheid werken?

Bij Altrecht zijn vrijwilligers onder andere werkzaam binnen de activering/dagbesteding en als ‘maatje’. Ook hierbij is het belangrijk om te weten dat een ‘patiënt met ervaring’ niet meteen als vrijwilliger met ervaringsdeskundigheid aan de slag kan.

Meer informatie

Relevante websites:
http://www.herstelondersteuning.nl/
www.deervaringsdeskundige.nl
www.kenniscentrumphrenos.nl
www.ggznederland.nl
www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer
www.ggzutrecht.nl

Vacatures voor de Ervaringsdeskundigen gezocht! – reeds ingevuld.

 

Ervaringsdeskundige projectleider

Deze vacature is inmiddels vergeven!

 

 

Verhalen bij de Buren
Workshopbegeleider gezocht!

De reactietermijn is inmiddels verstreken. 

 

 

vacature projectleider herstelacademie

https://www.werkenbijyulius.nl/vacaturebeschrijving/ervaringsdeskundige-projectleider

Ben jij het rolmodel dat laat zien dat iemand zijn worsteling te boven kan komen en help jij anderen grip te krijgen op de eigen worsteling vanuit gedeelde ervaring? Zet jij samen met collega’s een inspirerend programma van trainingen en peer support op waar deelnemers uit de regio werk kunnen maken van hun eigen hersteltraject en dat van anderen?

Yulius zet samen met Antes, De Hoop GGZ, Leger des Heils en Eleos GGZ een herstelacademie op in regio Drechtsteden, Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard.

De doelstelling van de herstelacademie is het versterken van eigen regie en herstelkracht van mensen met een ontwrichtende ervaring. Zij kunnen hier via peer support werken aan hun eigen herstelproces en dat van anderen. Hiermee wordt een herstelbeweging op gang gebracht.

Bij Yulius werken we herstelgericht en geloven we in de kracht van samenwerking, De inzet en ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleert in het ontwikkelen van eigen kracht en het (her)nemen van eigen regie in deze samenwerking. Vanuit gelijkwaardigheid ontstaat ruimte voor destigmatisering, perspectief, hoop en herstel in de breedste zin van het woord.

De functie van Ervaringsdeskundige projectleider

 • Je bent deskundig in het aanbieden van eigen ervaring als rolmodel en voorbeeld voor mensen met ontwrichtende ervaringen. Bij het aanbieden van eigen ervaring houd je passende grenzen in acht; je bent inspirerend en niet bedreigend;
 • Indien van toepassing ben je minstens 2 jaar vrij van middelengebruik;
 • Je bent deskundig als trainer en/of coach van groepen en eventueel individuen. 
 • Je weet deelnemers te activeren om zelf na te denken en aan de slag te gaan;
 • Je hebt ervaring met het werken vanuit de herstelgerichte benadering;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan nieuw op te zetten projecten;
 • Je bent 24 tot 32 uur beschikbaar, zowel werk overdag als’s avonds is een optie.
 • Je beschikt over een passend diploma op MBO of HBO niveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de zorg.
 • Inschaling is conform de cao GGZ.

 

 

De Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvED) zoekt….een webmaster 

De VvEd heeft een vernieuwde website: https://vved.org/

Wil je helpen de site, en daarmee de vereniging, verder te ontwikkelen?

De.website biedt verschillende mogelijkheden waaronder een vacaturebank (zoek&vind), verschillende pagina’s voor nieuws&actualiteit en blogs&vlogs.

Wij zoeken 1 (of 2) webmaster(s) die het leuk vindt (en) om de website verder invulling te geven en actueel te houden. Ben je lid van de VvEd, vind je het leuk nieuws en informatie over ervaringsdeskundigheid te vergaren, korte teksten te schrijven, fotomateriaal te verzamelen en heb je ongeveer 2 uur per week tijd?

Stuur dan een mailtje naar info@vved.org.

Ervaringsdeskundig Medewerker Begeleiding i.o. (BBL)

Deze vacature is inmiddels vergeven.

 

 

Vacature projectmedewerker Ervaringsdeskundigheid

Deze vacature is inmiddels vergeven.