VvEd (bestuurs)lid Marcel geslaagd met zijn thesis over de wachtlijstaanpak

/Vanuit het bestuur /VvEd (bestuurs)lid Marcel geslaagd met zijn thesis over de wachtlijstaanpak

VvEd (bestuurs)lid Marcel geslaagd met zijn thesis over de wachtlijstaanpak

VvEd (bestuurs)lid Marcel Niezen is afgestudeerd als master social work!

Dat zijn thesis ‘wachtlijstaanpak met inzet van ervaringsdeskundigen’ een actueel en relevant onderwerp betreft moge duidelijk zijn. En zeker merkbaar aan de vele reacties op zijn blog hierover.

Er is gedurende het thesis onderzoek door veel leden van de vereniging meegedacht. De berichtgeving over het onderwerp, de thesis en de blog riep boeiende reacties, vragen en ideeën op. De VvEd zal daarom binnenkort een online bijeenkomst organiseren waarbij Marcel kort het onderzoek zal presenteren om daarna met elkaar van gedachten te wisselen. Nadere informatie hierover volgt nog!