VvEd over KvE project bij Out of the Box tv

/Project KvE /VvEd over KvE project bij Out of the Box tv

VvEd over KvE project bij Out of the Box tv

7 augustus 2020

De VvEd heeft dankbaar gebruik gemaakt van de uitnodiging om deel te nemen aan de Livestream ‘Met MIND de zomer door’, een gevarieerd programma aanbod voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Met: ervaringsverhalen, entertainment en informatie.

Vanwege de lange rit naar en de warmtewaarschuwing van 35 graden (of hoger) in Limburg  hebben we op het laatste moment besloten een ‘eigen studio’ in het Utrechtse te creëren. Namens de VvEd werden Marjo Boer en Beverley Rose door Out of the Box tv geïnterviewd over onze Vereniging en over het projectOntwikkelen Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen’ (KvE)

De toenemende inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk en de groei van het aantal VvEd leden zijn belangrijke redenen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de VvEd het project voor de komende twee jaar te laten leiden, samen met de URC consortiumpartners vorm te geven en met medewerking van het brede werkveld te ontwikkelen.

Het beroep van ervaringsdeskundige is relatief jong. De wens om te professionaliseren en het waarborgen van de kwaliteit zijn de uitgangspunten van het KvE project.

Vragen tijdens de uitzending, mede door kijkers ingebracht, onder andere:

  • Wat is professionaliseren in dit kader en wat betekent dit voor ervaringsdeskundigen?
  • Wat wordt de rol van scholing voor ervaringsdeskundigen?
  • Waar komt jullie eigen passie vandaan?
  • Wat valt (nu al) op in het project?

Aangezien we pas een paar maanden met het KvE project onderweg zijn brengen we de route naar de verdere beroepsontwikkeling nog veelvuldig in beeld!

Voor vragen en/of suggestie, mail ons via: info@vved.org