Webinar Betekenis van Ervaringskennis onder Zorgprofessionals

/Nieuws /Webinar Betekenis van Ervaringskennis onder Zorgprofessionals

Webinar Betekenis van Ervaringskennis onder Zorgprofessionals

Webinar Betekenis van Ervaringskennis onder Zorgprofessionals

maandag 22 november 19.30 – 21.00 uur – exclusief voor leden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.

Het werken met ervaringskennis is niet alleen besteed aan ervaringsdeskundigen. Ook zorgprofessionals kunnen putten uit ervaringskennis en hebben meer dan soms verwacht wordt te maken (gehad) met ontwrichtende ervaringen. Sommigen volgen er een nascholing voor.
Hoe kunnen we ervaringskennis nadrukkelijker aan bod laten komen binnen de ggz?
Wat voor aandeel hebben sociaal werkers en verpleegkundigen daarin?
Kunnen/mogen psychologen en psychiaters ook hun ervaringskennis benutten en (hoe) doen zij dat?
Simona Karbouniaris doet promotieonderzoek naar de betekenis van ervaringskennis onder zorgprofessionals en spreekt hierover tijdens de VvEd webinar op maandag 22 november.