De kop is eraf. Het eerste product ontwikkeld binnen het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) hebben we kunnen delen met onze leden en andere belangstellenden.

Deelproject 1 onder leiding van Alie Weerman en Hogeschool Windesheim heeft zich beziggehouden met een onderzoek naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hoeveel ervaringsdeskundigen zijn er werkzaam? Zijn ze tevreden over hun positionering en ondersteuning? Wat is de visie vanuit bestuursleden van zorginstellingen? En nog veel meer onderwerpen passeerden de revue in de vragenlijst die verstuurd is naar een grote groep deelnemers.

De respons op deze vragenlijst was groot. Ook de opkomst tijdens het webinar waarin Alie Weerman en Marloes van Slooten het onderzoeksrapport presenteerden was enorm. De belangstelling is duidelijk groot. Dat is erg bemoedigend om te merken.

Opnames & onderzoeksverslag

Voor de mensen die alles nog eens na willen lezen of niet bij de webinar aanwezig konden zijn: hieronder publiceren we het onderzoeksverslag, de opnames van het webinar en de PowerPoint-presentatie van het webinar.