In deelproject 2, onder projectleiding van Nicole van Erp van het Trimbos-instituut, is in samenwerking met een werkgroep van ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers en professionals een generieke module Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. In het webinar werd op maandag 19 september onder andere toegelicht hoe het proces is verlopen, wat de resultaten zijn en welke aanbevelingen zijn geformuleerd voor ervaringsdeskundigen, andere professionals en beleidsmakers, managers en bestuurders. Ook kwamen vragen aan de orde als: wat heeft de praktijk aan een generieke module Ervaringsdeskundigheid en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die in de praktijk ook gebruikt gaat worden?

De opkomst tijdens het webinar waarin Nicole van Erp de generieke module presenteerde was groot. Goed om te merken dat er veel belangstelling is voor de generieke module.

Opname & publicaties

Voor de mensen die alles nog eens na willen lezen of niet bij de webinar aanwezig konden zijn: hieronder publiceren we de generieke module, de samenvattingskaart en werkkaarten, de opnames van het webinar en de PowerPointpresentatie van het webinar.

Generieke module Ervaringsdeskundigheid

Samenvattingskaart Generieke module Ervaringsdeskundigheid

Werkkaarten Ervaringsdeskundigheid

PowerPointpresentatie webinar Nicole van Erp