In deelproject 3, onder projectleiding van Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos, zijn het Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 2 t/m 7 en het Toetsingskader Opleidingen Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld.

Beide zijn tot stand gekomen in samenwerking met de projectgroep met Nicole van Erp van Trimbos-instituut en Alie Weerman van Windesheim, een werkgroep met medewerkers van de ervaringsdeskundige opleidingen en het werkveld, een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen en een adviesgroep van stakeholders.

In de webinar op maandag 26 september werden doel en inhoud van beide producten toegelicht. De webinar was goed bezocht en er was een mooie uitwisseling over de kansen en valkuilen bij de onderscheidende inzet van de ervaringsdeskundige in het brede werkveld van zorg en welzijn.

Het webinar is hieronder terug te kijken en ook delen we graag de PowerPoint met jullie. Op dit moment zijn het Leerplan en Toetingskader nog niet gepubliceerd. Deze volgen op een later moment uiteraard alsnog via onze website.

Webinar deelproject 3 (KvE) • Leerplan en Toetsingskader Opleidingen ED