“We cannot survive without hope for better times”
Wilma Boevink, 2017

Je ziet het regelmatig, ervaringsdeskundigen die zichzelf hoopverlener noemen.

Hoopverlener als een beroepsaanduiding of zelfs eretitel. Waarom noemen ervaringsdeskundigen zichzelf zo en hoe doen zij dat dan, hoop bieden aan een ander? Hoop wordt vaak benoemd maar lijkt nauwelijks praktisch uitgewerkt te worden. Veel verder dan ‘een levend voorbeeld van hoop zijn’ gaan deze uitwerkingen niet.

In dit webinar – exclusief voor leden van VvEd – op maandag 9 januari 2023 (19:30 – 21:00 uur) gaat Daantje Daniëls in op het thema hoop en de wijze waarop ervaringsdeskundigen hoop bieden aan mensen die lijden onder de gevolgen van chronische stress.

De inhoud van dit webinar is gebaseerd op Daantjes persoonlijke ervaringen met ontwrichting, hoop, hopeloosheid en herstel, haar praktijkervaring als zorgmanager, literatuurstudie en op grond van interviews die ze gehouden heeft met een tiental ervaringsdeskundigen over dit thema.