KvE is gebaseerd op de beroepswaarden vrije ruimte, solidariteit, inclusiviteit, diversiteit, eigenaarschap, deep democracy!

Een professional is iemand die er voor kiest en zich erop toelegt om met behulp van zijn/haar specialistische kennis en ervaring, klanten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maakt een professional gebruik van, en draagt actief bij aan, een gemeenschap van professionals die het vak bij voortduring ontwikkelen. (Ruijters & Simons, 2014)

Vanuit deze definitie zijn we binnen deelproject 4 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beroepsregistratie, een beroepscode en een kennisplein. Samen vormen ze met het hebben van een beroepsvereniging, een beroepscompetentieprofiel en richtlijnen voor opleidingen het Professioneel Statuut van de ervaringsdeskundige als beroep.

Om de beroepsregistratie en beroepscode vanuit eigenaarschap te ontwikkelen zijn landelijk interviews gehouden met ervaringsdeskundigen naar hun gezichtspunten. Voor het ontwikkelen van een kennisplein dat verschillende bronnen van ervaringskennis bundelt en verbindt: praktisch, historisch bewust, overzichtelijk, makkelijk vindbaar en toegankelijk heeft de VvEd samenwerking gezocht met andere partijen als MIND en Movisie.

De werkgroep van deelproject vier vertegenwoordigde een brede diversiteit. In de werkgroep zijn de uitkomsten van de interviews besproken en de werkgroepleden overleggen met hun achterban in het kader van eigenaarschap en draagvlak van beroepsregister en beroepscode.

In de webinar gaan we in gesprek over de ins & outs van beroepsregistratie en de beroepscode. Het webinar staat onder leiding van Marjo Boer, Projectleider KvE en deelproject 4.