Ben je nieuwsgierig wat de generieke module Ervaringsdeskundigheid voor jouw werk kan betekenen? Of wil je weten wat ervaringsdeskundigen, andere professionals, managers, beleidsmakers en bestuurders kunnen doen om de inzet van ervaringsdeskundigheid te verbeteren? In dit webinar, op maandag 19 september (19:30 – 21:00 uur), vertelt Nicole van Erp, projectleider van dit deelproject, over de ontwikkeling en inhoud van de generieke module.

De volgende vier vragen staan hierin centraal:

  • Welke cultuuromslag beoogt de inzet van ervaringsdeskundigheid te realiseren? Welke kennis, houding en vaardigheden vraagt dit van ervaringsdeskundigen, andere professionals, beleidsmakers en bestuurders?
  • Wat is de (ervaren) impact van de inzet van ervaringsdeskundigheid, zowel individueel als groepsgewijs? Wanneer en hoe kan ervaringsdeskundigheid worden ingezet?
  • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de ggz in brede zin?
  • Wat zijn risicofactoren, c.q. valkuilen waarmee ervaringsdeskundigen in hun werk te maken kunnen krijgen? Hoe kunnen ervaringsdeskundigen het beste omgaan met deze risicofactoren c.q. valkuilen?

Nicole van Erp (socioloog) is senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. Zij is jarenlang actief op het terrein van ervaringsdeskundigheid, binnen ggz, verslavingszorg, sociaal domein en jeugdzorg. Zij voert implementatietrajecten uit, is betrokken bij de ontwikkeling van leerplannen en beroepscompetentieprofiel, en doet (kwalitatief) onderzoek naar de impact van ervaringsdeskundigheid.