Op maandag 29 augustus (19:30 – 21:00) uur organiseren we het eerste webinar in het teken van Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen. Onder leiding van Alie Weerman wordt er stilgestaan bij de uitkomsten van de vragenlijstenonderzoeken.


Dit webinar is, net als de andere webinars in het kader van KvE, opengesteld voor alle geïnteresseerden en lid zijn van VvEd is dan ook niet nodig. 

Hoeveel ervaringsdeskundigen werken er in deze sectoren? Hebben zij het naar hun zin? Wat voor contract hebben zij? Willen ervaringsdeskundigen een beroepsregister? Onder welke naam willen zij werken? Welke opleidingen doen zij? Wat vinden werkgevers wenselijk? Welke belemmeringen komen ervaringsdeskundigen en werkgevers tegen? Welke kansen liggen er? Op deze vragen hebben we een antwoord!

In 2021 zijn er twee vragenlijsten verstuurd: één naar bestuurders van organisaties en één naar ervaringsdeskundigen. De respons was goed: 103 bestuurders stuurden de vragenlijst terug en 835 ervaringsdeskundigen. Alle gegevens zijn verwerkt, óók die van de vele interessante aanvullende opmerkingen.

In het webinar delen we de uitkomsten van de vragenlijstonderzoeken en gaan we met elkaar in gesprek: wat valt op, wat is verrassend, wat betekenen de uitkomsten voor het register, de opleidingsplannen, het Kwaliteitssysteem? Zijn we op de goede weg? Sluit het aan bij wat ervaringsdeskundigen willen? Welke zorgen zijn er?

Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tot dan!

Alie Weerman