Myrrhe van SpronsenOp maandag 25 juli van 19:30 tot 21:00 uur geeft Myrrhe van Spronsen een webinar exclusief voor leden van VvEd. Myrrhe is onder andere bekend van het boek ‘We zijn God niet’. Tijdens het webinar deelt ze over haar eigen ervaringen, het boek en projecten waar ze op dit moment mee bezig is.

Myrrhe van Spronsen studeerde in 2001 geneeskunde in Rotterdam. Daarnaast volgde zij twee research masters in Molecular Medicine en in Neuroscience. Vervolgens deed zij een promotieonderzoek in de neurobiologie en postdoconderzoek op Yale en UCL bij Nobel Laureate James Rothman. Haar proefschrift werd onderscheiden met de Neurofederatie Thesis Award. Al vanaf het begin van haar studies was Myrrhe geïnteresseerd in de psychiatrie en startte de opleiding tot psychiater. Op dat moment kreeg zij zelf een psychose. Dit heeft zij ervaren als een spirituele reis en heeft hier blogs over geschreven die gepubliceerd zijn op psychosenet.

Myrrhe studeert aan de Rietveld Academie en in haar werk laat ze zich inspireren door transcendentie en bewustzijn. Ze schreef een boek over co creatie in de ggz samen met Jim van Os, “We zijn God niet”. Daarnaast biedt zij een onlineprogramma aan dat een praktische methode is van dit boek voor patiënten en medewerkers in de zorg. In september begint zij een cross-over project tussen kunst en psychiatrie waarin zij een afbouw proces van antipsychotica gaat documenteren. Ook geeft ze creatieve workshops aan medewerkers uit de ggz aan de hand van haar boek.

We zijn God niet

Veel mensen die in de psychiatrie werken komen tot de conclusie dat het anders kan. De DSM-diagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons niets over de kern van psychisch lijden. Maar wat dan wel? We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft maar dat die in gezamenlijke samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt. Autonomie van de patiënt, bewustzijn en co creatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Vanuit professionele- en ervaringskennis nemen de auteurs de huidige psychiatrie onder de loep. Hun voornaamste doel is streven naar een gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en client.

We zijn God niet