Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen is het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) afgerond.

Door een kwaliteitssysteem te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen positioneren we onze inzet als ervaringsdeskundige professionals herkenbaar en steviger in de verschillende systeemwerelden. We stellen onze eigen werkwijze en waarden veilig en claimen hierin onze positie. Dat is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van onze professie en onze autonomie. Een belangrijke ontwikkeling dus die het professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid stimuleert en ondersteunt.

We vinden het erg belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de verschillende producten die ontwikkeld zijn en organiseren daarom een aantal webinars over dit kwaliteitssysteem. Deze webinars zijn ook toegankelijk voor mensen die niet lid zijn van de VvEd!

Een stevige beroepsidentiteit maakt autonoom en bewaakt de waarden en integriteit van ons beroep. Een professional moet bereid zijn om verantwoording af te leggen over zijn of haar werk en handelen. De ontwikkeling van het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen maakt dit mogelijk. Als VvEd zijn we trots en blij dat we onderdeel uitmaken van deze ontwikkeling.

Daantje Daniëls
Voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen